Vedoucí učitelka Miluše Svobodová konkretizovala: „Bylo připraveno mnoho činností, nápadů i krásných velikonočních doplňků pro tvoření. Bylo zkrátka co obdivovat a z čeho tvořit. A tak se nejen zdobily kraslice různými technikami, ale vyráběly velikonoční dekorace a pletly pamihody." Pod vedením učitelky Gábiny Turečkové, která připravila potřebné proutky, zvládly pamihodu uplést i šikovné maminky.

„Rádi jsme přivítali iniciativu maminky Kateřiny Fuxové, která napekla perníčky s velikonočním námětem, vyrobila polevy a přinesla vše potřebné, tak, aby si děti pod jejím vedením mohly nazdobit ty svoje perníčky," popsala Miluše Svobodová s tím, že roztocká mateřinka také moc děkuje mamince Vašíka Nováka za dar velikonočních dekorací, které využili nejen při tvořivém odpoledni, ale i při jarní výzdobě školy.

„Bylo milé pozorovat, jak se děti s chutí pustily do díla a rodiče jim vydatně pomáhali nejen radou," zdůraznila Miluše Svobodová.

Maminka Vašíka a Vojty Fráňových přinesla plnou ošatku výborných jidášů, a tak nechybělo tradiční velikonoční mlsání. Všem moc chutnalo.
V roztocké mateřské škole zkrátka vládla pohodová, tvořivá atmosféra a všichni odcházeli domů spokojeni s krásnými velikonočními doplňky.
„Moc nás potěšilo, že se na přípravě akce podíleli nejen zaměstnanci, ale i rodiče a přátelé naší školy," dodala ještě vedoucí učitelka Miluše Svobodová.