S každou korunou se počítá. Děti tak veškerý volný čas o letní prázdniny tráví pouze v místě svého bydliště. Právě u nich pak hrozí nebezpečí, že se chytí špatné party lidí a jejich další osud nebude plně v souladu s normami společnosti. Pro takové děti, které například utíkají od rodičů, či na nich byl spáchán trestný čin, pořádá město Rakovník rekreačně výchovný tábor ve Skryjích, a navíc zcela zdarma.

„Základním cílem a ideou tábora je uspokojit přirozené potřeby dítěte směřující k jeho dalšímu rozvoji a dále výchovně působit tak, aby vznikly podmínky pro odstranění nebo potlačení defektního chování a získání potřebných společenských a hygienických návyků. V neposlední řadě se přidává i skutečnost efektivně stráveného volného času v době školních prázdnin, kdy v době uzavření školských zařízení děti z evidovaných rodin tráví svůj čas v místě bydliště naprosto volně. Mnohdy se nudí, vzájemně se vyhledávají a může docházet k prohlubování výchovných problémů,“ řekl Jan Polák, mluvčí radnice.

První dva turnusy pro děti z handicapovaného prostředí se již uskutečnily, a to v březnu a počátkem července. Další a zároveň poslední turnus je naplánovaný na konec října. Kromě pobytu ve Skryjích podnikají děti se svými táborovými vedoucími, což jsou pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rakovník, výlety do okolní přírody, pořádají karneval či v loňském roce vyráběly totemy.