Výtěžek koncertu opět putoval na léčbu onkologicky nemocných dětí. Na závěr koncertu předala zástupkyně Klubu přátel dětských domovů lékaři Pavlu Bočkovi z občanského sdružení Sluneční paprsek šek v hodnotě padesát tisíc korun. Tolik činil výtěžek benefice a dary od sponzorů.

Program
Jako první přítomné v sále rozehřála Hudební skupina Dětského domova Olomouc už dobře známými populárními hity. Svoji píseň přednesla a na kytaru se doprovodila slečna Pavla.

Po ostřílených kamarádech z Olomouce převzali žezlo naopak úplní nováčkové, žáci ze Základní školy v Šanově s pohádkou se zpěvy Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Šípková Růženka. Pohádku aktéři předvedli již dvakrát v domácím prostředí. Líbila se, proto je ředitel novostrašeckého dětského domova Alexandr Krško pozval na koncert.

„Pro děti to byla velká událost, protože poprvé vystupovaly na skutečném jevišti. Předtím hrály jen v tělocvičně. Vysvětlili jsme jim, že svým vystoupením pomohou druhým. Nám všem se tato myšlenka líbí a jsme rádi, že jsme se mohli koncertu zúčastnit," řekla paní učitelka Dana Vaněčková.

Vystoupení žáci cvičili celý školní rok. Účinkují v něm děti od první do deváté třídy. S nápadem přišla Dana Vaněčková. Navrhla pohádku nejstarším děvčatům. Ta souhlasila a další aktéři se postupně přidávali. Zalíbila se jim hudba, kostýmy. „Nic podobného jsme ještě nenacvičovali," doplnila Vaněčková.

Po pohádce zazpívala sólo pětiletá Ráchel Hrdličková. Přidal se k ní i malý sbor, všichni z Dětského domova Sázava. Dále vystoupily děti z dětských domovů v Žatci, Tachově a samozřejmě i z domácího, novostrašeckého.

Břišní tance
Domácí se vrátili k tradici břišních tanců. Nyní ale tančí nové slečny. Přidala se i šestiletá dívka. V domově je teprve chvíli, ale tanec s přehledem zvládla. „Tančí celkem čtyři slečny. Jsou opravdu všechny nové. Původní tanečnice už odrostly. Je jim osmnáct a mají jiné zájmy," vysvětlila vedoucí kroužku Jitka Leiblová. Taneční kroužek začal fungovat zase od začátku vloni v září. Tehdy jeho vedoucí začala učit základy orientálních tanců několik dívek. Ty dělají pokroky podle svého nadání a také podle toho, jak se stydí, protože vystupovat v kostýmu břišní tanečnice si žádá přece jen jistou dávku odvahy.

„Teď to dívky ale zvládají. Jsou klidné, tréma je netrápí. Nervózní jsem spíše já, jak se jim to povede. Odpoledne na generálce to zvládaly s přehledem," zkonstatovala před vystoupením Jitka Leiblová.
Pro lékaře Pavla Bočka z občanského sdružení Sluneční paprsek je benefice pokaždé milou událostí. Letos přijel do Nového Strašecí už popáté: „Pokaždé se sem těšíme. Pokaždé vidím, že jsou v dětských domovech skvělí vychovatelé a učitelé, kteří se dětem věnují. Písničky nebo tanečky jsou vždy takové pohlazení."

Ozdravné pobyty
Penězi z benefičního koncertu se zaplatí ozdravný pobyt pacientům, kteří prodělali onkologické onemocnění. Dva roky po léčbě malí pacienti jezdí k moři. Tam se účastní fyzioterapie se zaměřením na jejich diagnózu.
„Hlavně se ale koupou v moři, hrajeme si s nimi, připravujeme jim třeba karneval, aby se zpět začlenili do běžného života. Bereme k nim vždy i děti z dětských domovů, například ze Žatce, Klánovic, Počernic, Krásné Lípy. Také s námi odjely ještě čtyři děti z pěstounských rodin. Je to vždy taková dobrá symbióza. Jedni jsou nemocní na těle a druzí zase na duši," uváděl s úsměvem Pavel Boček. K moři se samozřejmě postupně dostanou i děti z Dětského domova v Novém Strašecí.

Myšlenka spolupráce občanského sdružení Sluneční paprsek a Klubu přátel dětských domovů vznikla díky tetičkám, které klubu přejí. Jedna z nich byla pacientkou doktora Bočka. Navrhla tuto příjemnou symbiózu. Zásluhu na tom má i zpěvačka Hanka Křížková. Ta se ráda zúčastňuje mnoha benefičních koncertů a je patronkou novostrašecké akce.