Je to projekt z Evropské unie, podle nějž by se měly všechny děti od první třídy učit angličtinu. Výuka se řídí jednoduchým pravidlem: žáci musí vidět, slyšet a sami vnímat. Proto používají obrázky, poslechové texty, písničky. Zkrátka jazyk se učí stejně jako svoji mateřštinu. CD s písničkami a texty poslouchají i doma, ne nějak vědomě, ale třeba při hře.

Vedle poslechu mají žáci ještě učebnici, kam si obrázky vlepují nebo je vystřihují. Pak je ještě čekají takzvané dějové karty. S nimi později sestaví celý příběh. Když si náhodou s něčím neví rady, přiskočí maňásková kamarádka Chloe. Na všechno se za ně zeptá, někdy mluví i za paní učitelku.

Každý se jí může svěřit, samozřejmě anglicky. Je opravdu nejlepší, protože se dokáže přeměnit ve lva, žirafu, květinu, nebo kamaráda a ještě to učí všechny ostatní děti ve třídě!

Ve třídě není slyšet slovo, tedy české. Paní učitelka vyvolává děti anglicky, ukazuje barevné obrázky na tabuli, děti společně odpovídají Pojmenují s přehledem květinu, lva nebo žirafu, umí už i několik barev. Paní učitelka otáčí tabuli a už je tu s námi robotí kluk a slečna. Všichni je pojmenují a ještě si o robotech zazpívají písničku, kterou jim paní učitelka pustí z CD.

Hodina má spád. Paní učitelka každého postupně vyvolává k tabuli. Žáci si vyberou obrázek a už se přeměňují v květinu, lva nebo strom. Vše samozřejmě vysloví nahlas a třída to ještě zopakuje. Nakonec před tabulí zařve skutečný lev a zakývá se ve větru strom.

Teď si děti ještě toho lva, robota i květinu najdou v barevné učebnici, opět pojmenují a za domácí úkol si k nim ještě nalepí samolepku.

Takhle nějak to žije na První základní škole v Rakovníku mezi prvňáky při hodině angličtiny. Angličtinu hrou učí Šárka Divišová a jak sama říká, moc ji výuka baví: „Jde o to, aby si děti slovíčka s něčím spojovaly a mnohokrát je slyšely. Takže když se učí třeba slovo robot, tak ho malují, slepují a pořád si při tom slovo opakují.“

Celou hodinu se mluví pouze anglicky. Neprobírají se žádná mluvnická pravidla, ale učí se rovnou celé fráze. Tahle veselá angličtina všechny moc baví, nadšeně se hlásí k tabuli, někdy má paní učitelka co dělat, aby každého vyvolala. Jen známky ještě nerozdávala.

„Na to je ještě čas, až později začnu rozdávat nějaké motivační jedničky, ale tady se dává přednost spíše slovnímu hodnocení. Rodičům řekneme, co dítěti jde více a co méně,“ vysvětlila Divišová.

V první třídě by měly mít děti základní slovní zásobu a měly by umět pojmenovat věci kolem sebe. Postupně by pak měly v angličtině přemýšlet.