„Jsem ráda, že se díky iniciativě manželů Prokopových zrakovnického golfového klubu podařilo na loňský první ročník úspěšně navázat a doufám, že se zde budeme setkávat i letech příštích. Přeji vám mnoho sportovních úspěchů a vždy mějte na paměti olympijské heslo, že není důležité zvítězit…,“ uvedla při úvodním slovu Jarmila Dolejšková, jednatelka občanského sdružení Klub přátel dětí zdětských domovů.

„I já jsem rád, že vás všechny mohu přivítat právě vtěchto místech, a i já vám všem přeji mnoho sportovních úspěchů,“ přivítal děti zdětských domovů vNovém Strašecí, Kralup nad Vltavou a Solenic a klienty Ráčku senátor Miloslav Pelc, ze jehož předešlého starostování právě novostrašecké sportoviště vyrostlo.

Poté už přišly na řadu malé cheerleaders, tedy roztleskávačky zmístního dětského domova, po jejichž vystoupení předvedli hráči rakovnického klubu Olivia Prokopová a Josef Vozár několik minigolfových úderů.

Po tříhodinových litých bojích mohl majitel společnosti CONDOR Robert Dvornický předat všem čtyřem zúčastněným subjektům nejen věcné dary, ale i plakety pro vítěze. Ztěch se nakonec v CONDOR Cupu 2007 radovaly vkategorii dívek vítězka Petra Pekárková - 73 úderů, stříbrná Veronika Jedlová a bronzová Martina Siváková (všechny DD Kralupy), které dosáhly shodného výsledku 77 úderů a o pořadí tak muselo rozhodnout následné play off.

Vkategorii chlapců loňské vítězství obhájil Aleš Čižmár - 62 úderů (DD N. Strašecí), před druhým Filipem Hubeným – 66 úderů (DD Kralupy) a třetím Lukášem Výbochem – 69 úderů (DD N. Strašecí).

Plakety za Olivia Cup pak byly pro soutěžící zRáčku rozdány vtomto pořadí: 1. Ludmila Polanecká – 75 úderů, 2. Jan Majba – 81 úderů, 3. Jakub Tupý - 86 úderů, 4. Renata Palkosková – 95 úderů.

„Chtěl bych poděkovat nejen všem pořadatelům, soutěžícím a sponzorům, ale i městskému úřadu vNovém Strašecí, který nám sportoviště bezplatně pronajal. Doufám, že se zde opět všichni za rok sejdeme,“ uzavřel sobotní odpoledne Alexander Krško, ředitel novostrašeckého dětského domova.