Zvlášť setkání s policisty z obvodního oddělení v Novém Strašecí některé z dětí přímo nadchlo. Ti pro ně nachystali program zaměřený na bezpečnost silničního provozu a prevenci proti drogám, ale došlo třeba i na dechovou zkoušku nebo na představení zbraní. A to s možností leccos si vyzkoušet a osahat.

Také hasiči se měli čím pochlubit. Profesionálové, kteří přijeli ze stanic v Rakovníku a ve Stochově, předvedli zásah u dopravní nehody spojený s vyprošťováním člověka z vraku auta; nechyběly však ani ukázky slaňování. I když v těchto případech se bylo možné jenom koukat, potlesk následoval náramný. Přímo se zapojit do akce umožnili dětem dobrovolní hasiči z Řevničova, kteří jim nabídli třeba „hašení“ za pomoci džberových stříkaček. Připravili také desítku stanovišť s různými úkoly – a samozřejmě nemohly chybět ani ukázky techniky.

Z minifestivalu Alternativa v Rakovníku.
Foto: Příznivci nepopulární hudby se užili další ročník Alternativy

Pavla Jakoubková z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR připomněla, že podpora podobných akcí je pro profesionální hasiče důležitá. „Jednak děti zábavnou formou naučíme něco, co má smysl – a jednak věříme, že je zaujmeme natolik, že se přidají k mladým hasičům. Vlastně si tak vychováváme naši hasičkou budoucnost,“ vysvětlila.