V úvodu akce přivítal hosty starosta města Jesenice Jan Polák, ředitelka školy Hana Vanická, hlavní organizátorka celého dne Martina Trešlová a zpěvem školní sbor Sluníčko. K vidění v průběhu dopoledne byla policejní technika, ukázka práce Policie ČR, hasičská technika SDH Jesenice, záchranná služba s výjezdovým vozem a ukázka práce záchranné služby. Dále si mohli návštěvníci prohlédnout historické policejní vozy a uniformy.

Děti se zapojily do soutěží na připravených stanovištích, které vedli žáci střední školy, dále děti nadšeně pracovaly a vyráběly v tvořivých dílničkách pod dohledem pedagogů střední a základní školy a mohly si i zatancovat. Za splněné úkoly dostaly malé dárky a závěrem si všichni opekli buřty.

Dopoledne bylo hezké i díky krásnému slunečnému počasí, které akci oproti minulému roku přálo. Účast návštěvníků byla veliká, jenom dětí bylo kolem 290 a všichni si Dětský den užili. Škola jistě připraví další ročník a bude se těšit na malé i velké návštěvníky. "Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na akci podíleli a osobně či finančně pomohli," uzavřela ředitelka Hana Vanická.