V posledních letech se v několika případech stalo, že developer v okrajových částech města prodal domy a byty, ale ještě tam nebyla hotová infrastruktura, například chodníky, silnice nebo veřejné osvětlení. Zoufalí lidé z těchto míst se pak na novostrašeckou radnici obraceli s žádostmi o pomoc a řešení nedodělků. Vedení města bylo ovšem dosud bezmocné.

„Kromě toho, že se v některých ulicích nesvítí nebo jsou tam jen štěrkové cesty, se tam nemůže ani vyvážet odpad nebo v zimě odhrnovat sníh,“ připomněl místostarosta Jan Bureš a jako příklady nedokončených lokalit zmínil Sadovou a Křivoklátskou ulici. „Na vyhlídce koupil developer pozemky, udělal silnice, ale než stavbu stačil předat městu, zkrachoval, je zadlužený a dostalo se to do dražby. Chtěli jsme to vydražit, ale nakonec si pozemky koupil někdo z Ostravy. Už o tom byla i reportáž v televizi – a pořád to není dodělané.“

S příjezdovou cestou plnou děr bez asfaltového povrchu se musí už řadu let spokojit také obyvatelé ulic Rudská a Na Pískách. „Nic se tady nedělá, jen se nahoře zalátal krátký pás asfaltem, jinak je to snad ještě horší, než když jsme se sem před osmi lety nastěhovali. Opravdu jsme nečekali, že to bude trvat tolik let, aby tu chodily maminky s kočárky a dětmi potmě po cestě plné děr,“ postěžovala si jedna z místních obyvatelek Kamila Metzová. Veřejné osvětlení už je hotové, na kanalizaci a silnici se ovšem stále čeká.

Jak vysvětlil místnostarosta Bureš, lokalita není hotová kvůli majetkovým sporům. V této lokalitě totiž nejde o developerský projekt, soukromí vlastníci tam odkoupili pozemky a vytvořili spolek. A mají se dohodnout na dokončení silnice. Zatím jsou hotové alespoň některé sítě.

„Jde o spor asi třiceti lidí, kteří mají malinký podíl na komunikaci a nejsou schopni se dohodnout a vložit na dokončení peníze. Někde se možná i změnili majitelé a ti původní nepředali těm současným přesné informace. Mají uzavřenu plánovací smlouvu, že to mají dodělat, ale obracejí se na město,“ pokrčil rameny novostrašecký místostarosta.

Aby se do budoucna předešlo podobným problémům, schválili zastupitelé nové zpřesňující podmínky pro uzavírání plánovacích smluv mezi městem a druhými stranami.

„Chceme, aby už v rámci výstavby bylo řečeno, které pozemky jsou využity pro komunikace, tedy veřejnou infrastrukturu - a ty se nesmí zastavit, ale při první kolaudaci předat městu. Další věcí jsou sankce. Stalo se, že developer vybudoval infrastrukturu, ale nechtěl stavbu z nějakého důvodu předat městu do užívání. Od nynějška to bude ve smlouvě zakotveno tak, že jsme ochotni převzít například veřejné osvětlení i po nesplnění povinnosti podle smlouvy, ale s finanční sankcí tisíc korun za den,“ přiblížil Bureš podobu nových podmínek s tím, že budou platit pro nové lokality, kde se teprve vybudují inženýrské sítě, nikoli o proluky v centru města, které by se investor chystal zastavět.