Započnou sice až 9. října, kdy se pod záštitou starostů obou měst uskuteční konference historiků, památkářů a muzejníků, ale jakýmsi avízem či vstupenkou do rozhovorů se již stalo čtvrteční slavnostní otevření výstavy výběru z díla krušovického rodáka Václava Rabase, kterou pro slánské muzeum připravila rakovnická Rabasova galerie.

Rabas
Prostory Vlastivědného muzea ve Slaném jsou příjemné, ale komorní, proto se výběr Rabasovy tvorby zúžil především na grafiku – cykly dřevorytů „Matce“ a „České hlavy“, lepty, litografie, suché jehly známých rabasovských témat, jako jsou žně, rozsévačky, krušovická krajina či Rabasův sad. Nechybělo ovšem ani několik typicky rabasovských pláten krajiny kolem Džbánu, onoho spojníku Rakovnicka a Slánska.

Zoubek
Ve zcela zaplněné výstavní síni byl potleskem uvítán nejprve přítomný rakovnický autor Masarykova pomníku pro Slaný, sochař Miroslav Pangrác, poté ředitelka muzea Božena Franková uvedla hlavního protagonistu odpoledne, ředitele Rabasovy galerie Václava Zoubka, který dokázal zaujatému posluchačstvu hodinu spatra poutavě a podrobně vylíčit Rabasovy osudy životní i profesní a navíc seznámit přítomné s historií vystavených děl.

Zajděte
Budete-li tedy mít cestu do Slaného, rozhodně se stavte a využijte nevšední příležitost seznámit se s dalším rozměrem tvorby Václava Rabase, s jeho grafickými technikami. Výstava věnovaná Václavu Rabasovi je přístupna vždy od úterý do pátku do 16 hodin a do 12 hodin o víkendech.
Máte čas až do 31. října kdy bude zajímavý projekt ukončen.