Mezi největší investiční priority patří dostavba kanalizační sítě ve městě a také nová čistírna odpadních vod za celkovou cenu 109 milionů korun bez DPH. Město ovšem zaplatí zhruba pouze třetinu, jelikož má přislíbenou dotaci od Státního fondu životního prostředí a také od Středočeského kraje. Nicméně stavba by mohla začít zhruba v polovině ledna, vše bude ale záležet na klimatických podmínkách.

Právě při schvalování rozpočtu měli opoziční zastupitelé největší připomínku k financování zmíněné investice. Podle nich by bylo vhodné tuto dlouhodobou investici pokrýt úvěrem.

„Jak vysoká dotace bude, se dozvíme někdy v lednu. Čekáme nyní na podpis smlouvy, bude také upřesněná výše dotace. Teprve poté se můžeme bavit o způsobu financování,“ řekl na zasedání místostarosta Jan Bureš (Město pro rodinu – rodina pro město). „Podle mne by bylo rozumné o úvěru jednat nyní, mít jej připravený. Úrokové sazby stoupají,“ oponoval Pavel Novák (Společně pro Nové Strašecí a Pecínov).

Mezi další investiční prioritu města patří oprava fasády a zateplení NKC za téměř 27 milionů korun, která byla také hojně diskutována. K tématu se ještě podrobněji vrátíme.