Jenže červen uplynul a termín veřejné debaty, kde by se mohli Rakovničané vyjádřitk jednotlivým verzím a přizvání odborníci by jim odpovídali na otázky, nikde. Nebýt červnového zasedání rakovnických zastupitelů, slib by možná utichl.

Moderátorka Občanské kavárny, což je projekt, kde mezi sebou hovoří Rakovničané o problémech města, Pavlína Čiberová vystoupila v rámci diskuze na zasedání zastupitelů s požadavkem sdělení termínu, kdy se bude změna dopravního systému na náměstí projednávat.

„Bohužel, moje představa či vize byla, že veřejné projednávání, kde budou sezváni lidé a odborníci, se uskuteční v červnu,“ připomněl svou představu v reakci na dotaz starosta Zdeněk Nejdl a dodal, že radnice i nadále eviduje připomínky, které neustále směřují ke změně dopravního systému a také se jimi rada města následně zabývá.

„Abych byl objektivní, musím říci, že jelikož červenec není vhodné doba kvůli dovoleným, očekávám připravení veřejné schůzky s občany na srpen,“ informoval Nejdl. Starostu doplnil ještě Ivo Žďánský, vedoucí odboru správy majetku, že v jednom z usnesení rady bylo určeno veřejně projednat změnu dopravy a parkování do 31. srpna. „Vzhledem k termínu bych navrhl posunout termín na později,“ řekl Žďánský. Starosta Nejdl však řekl, že srpnové veřejné projednávání nebude jediné, takže není důvod jej oddalovat.

Jen připomínáme, že změna dopravního systému nejspíše přinese zpoplatnění vjezdu i do některých přilehlých ulic, ale hlavně by měla být vyřešena otázka „výběrčí budky“ u gymnázia a zvonice, tedy její konečné odstranění.