Velkou práci se zmapováním historie ochotnického divadla v Rakovníku si postupně daly tři ženy: Wanda Hrdinová (1812-1872), Marie Zamazalová (1879 -1951) a Hana Pilíková (1951 – dosud). Současná předsedkyně Divadelního spolku Tyl Alena Mutinská zdůraznila: „Právě z jejich zápisků jsme získali stručný, ale výstižný přehled toho, jak věrní divadlu a pracovití byli rakovničtí ochotníci během dvou stovek let na jevišti i mimo něho."

První české divadlo se v Rakovníku hrálo díky nim už v roce 1812. Nastudoval je berní Jan Kubla.
Do 18. září roku 1869, kdy podal pan Roch Lettl, první spolkový kronikář, návrh, aby Spolek divadelních ochotníků přijal jméno národního buditele Josefa Kajetána Tyla, bylo sehráno celkem 156 představení.
Až do roku 1914 bylo v Rakovníku odehráno až 15 her ročně, dle vnitřní situace a dle možností získat sál.
„A tak až do roku 1938 přicházeli diváci za činohrou do soukromých domů. Hrálo se U Beků na vypůjčeném jevišti, U Jeriů, U české lípy, U zlaté koruny, U zeleného stromu, Na střelnici, U zlaté štiky, v sokolovně, v Lidovém domě, v Dělnickém domě," vyjmenovala Alena Mutinská.

Repertoár byl dle pamětníků v kvalitě velmi rozdílný.Významných událostí jak pro rakovnické divadlo, tak pro Rakovničany jako diváky bylo za ta léta mnoho. Jen těžko vybírat.

Namátkou připomeňme, že v roce 1937 byla například uvedena hra Nezbedný bakalář. Zdeněk Štěpánek ji napsal přímo pro rakovnického Tyla, který ji premiéroval před pražským uvedením. Ostatně Zdeněk Štěpánek spolupracoval s rakovnickým divadlem po celou dobu své umělecké činnosti, a tak bylo jen zákonité, že se stal jak čestným členem Tyla (1937), tak i čestným občanem města (1966).
„Se souborem často účinkovali i další profesionální herci významných jmen, mimo jiné: Vojan, Kohout, Scheinpflugová, Haas, Kabátová, Šejbalová, Korbelář, Štěpničková, Fabianová," upozornila pokladní spolku Ludmila Strejcová.

Od roku 1951 byl Divadelní soubor Tyl součástí Rakovnických keramických závodů. Zvláštní péče byla v těchto letech věnována Shakespearovi a byla dle pamětníků snaha uvést každý rok alespoň jednu jeho hru. Od roku 1956 byl Tyl divadelním souborem jiného závodu, a to TOS Rakovník. A od roku 1958 pak byl souborem Městské osvětové besedy.

Rok 1966 byl souboru osudným. Tehdejší vedoucí Osvětové besedy prohlásil soubor Tyl za rozpuštěný, protože nebyl ochoten hrát jím doporučené hry. Stagnace trvala až do roku 1972, kdy na popud nové vedoucí Besedy začal znovu Tyl hrát s omlazeným souborem.

Do roku 1972 – za 100 let činnosti – Tyl sehrál 455 divadelních her v 1263 představeních, na zájezdech dalších 246. Získal řadu ocenění, včetně účastí na Jiráskově Hronově. V roce 1989 se soubor osamostatnil jako občanské sdružení, divadelní budovu však zpět nezískal.

V 90. letech se vedoucí souboru stala herečka a režisérka Alena Mutinská. V roce 1992 získal soubor právní subjektivitu a stal se občanským sdružením s názvem Divadelní spolek Tyl. „O navrácení majetku jsme nepožádali. Se svolením Města Rakovníka a Kulturního centra v Rakovníku využíváme prostory divadla ke své činnosti. Máme za sebou sedmnáct premiér," doplnila Alena Mutinská.

Co se také hrálo kdysi

Pro ilustraci uvádíme jen pár her:

Kutnohorští havíři (1874)
Paličova dcera (1898)
Morálka paní Dulské (1915)
Nezbedný Bakalář (1937)
Princezna Pampeliška (1948)
Kupec Benátský (1957)
Zuzana Vojířová (1963)
Divid Rubin (1972)
A jitra jsou zde tichá (1977)
Vojnarka (1982)
Profesionální žena (1989)

A co za poslední léta

Loupežník (1993)
Tvrdohlavá žena (1999)
Z deníku kocoura Modroočka
Děvčata (2002)
Princ a chuďas (2004)
Bukowski (2005)
Saturnin (2006)
O tlusté Matyldě (2008)
Ostrov pokladů (2010)