Kromě zástupců města, společnosti a letitých přátel Dietzenbašských povezou dva autobusy také pěvecký sbor rakovnických učitelek Magistrae Raconenses a mladé basketbalisty 3. ZŠ. V jednání je rovněž účast fotbalistů na tradičním turnaji v kopané. Více než dvacetileté setkávání obou měst dnes z větší části financuje Evropská unie, čtyřiceti tisíci pak přispěje rakovnický městský úřad, kterému bylo za dosavadní vstřícnost, pomoc a neformální spolupráci vysloveno srdečné poděkování.

Starosta města Zdeněk Nejdl zpětně poděkoval za dosavadní dlouholetou obětavou činnost celé společnosti, zvláště pak jejím zakladatelům a tahounům Emilu Waldhauserovi a Lindě Tórové. „Je dobře, že se do činnosti společnosti zapojují další lidé, instituce, školy,“ řekl.

Předseda společnosti Emil Waldhauser vyslovil přání „postrčit činnost směrem k mladým“. A aby jeho mnohaleté úsilí nezůstalo bez odezvy, byl do vedení společnosti jednomyslně zvolen místostarosta Rakovníka Jan Švácha. Zájezd do Dietzenbachu je i letos otevřen všem zájemcům, chce to jen mít možnost stát se recipročně hostiteli Němců při jejich návštěvě Rakovníka v roce 2010.

AUTOR: Ivo Mička