„Hotovo by mělo být do konce dubna letošního roku, takže předpokládám, že v květnu by se k nám měli stěhovat,“ přibližuje ředitel domova seniorů Pavel Jenšovský.

Nové prostory vzniknou na místě dvou bytových jednotek čítajících zhruba 160 metrů čtverečních. Jedná se o šest kanceláří, dvě čekárny, kuchyňky a sociální zázemí.

V souvislosti s tímto projektem se rekonstruují i zbývající tři byty, které se nacházejí ve stejném bloku budovy. „V dubnu budeme rovněž provádět rekonstrukci přístupového můstku k těmto bytům,“ doplňuje Pavel Jenšovský.

Cena za rekonstrukci všech pěti jednotek čítá přibližně 2,5 milionů Kč s DPH, na Centrum psychologicko-sociálního poradenství je vyčleněn zhruba milion korun.