Už sem nezatéká a zdi jsou čistě vybíleny. Tuto dominantu Kostelíka postupně opravilo Občanské sdružení Kostelík.
Kaplička už dnes neslouží k církevním účelům. Proto po domluvě s farářem Václavem Kružíkem z farnosti Petrovice zahájili členové sdružení v roce 2008 její postupnou opravu.

„Kaple léty chátrala. Mrzelo nás to, nechceme, aby chátrala naše obec Kostelík, ani samotný kostelík, tedy kaple sv. Máří Magdaleny, proto jsme se pustili do opravy," vysvětlil důvody za občanské sdružení Radim Perlín. Nyní stavba, byť není odsvěcena, slouží ke kulturním akcím. V létě sem můžete zavítat na přednášky. Poskytuje základnu hudebnímu festivalu Skotsko v Kostelíku. Předvánoční čas patří koncertu s Hradním Duem. Letos již pošesté.

„Každý rok se snažíme kapli nějak zvelebit. Letos se nám podařilo díky dotaci z Ministerstva kultury a památkového fondu opravit věžičku a udělat celý nový strop," uvedl Perlín. Před tím byl celý strop spadlý a do sakristie zatékalo. Letos je tedy na vánoční a novoroční svátky poprvé celá kaple slavnostně vyzdobená včetně sakristie.

Interiéru se vrátila historická podoba. Petru Klaubovi, předsedovi občanského sdružení, se podařilo vypátrat v archivu dva chybějící obrazy v oltáři, obraz sv. Mikuláše a sv. Václava. „Získali jsme jejich fotokopii. Vytiskli jsme ji na plátno a to instalovali na oltář. Takže nyní je oltář v kapli v plné své kráse, tak jak v historii vždy byl," vysvětloval Perlín.

Ani roky před tím sdružení nezahálelo. Vloni a předloni dostala nový kabát věžička a celý plášť kaple. Členové už teď mají v hlavě spoustu dalších plánů oprav, vše ale musí jít krok za krokem. Kromě opravy kaple občanské sdružení v obci pořádá i další akce, například čarodějnice v dubnu. Postavili také novou vyhlídku nad řekou Berounkou. O všech akcích Občanského sdružení Kostelík se můžete dozvědět na webových stránkách nebo na facebooku.

Už zmiňovaný vánoční koncert s Hradním Duem patří k vyvrcholení sezony. Kaplička je úplně zaplněna lidmi, stejně jako letos. Přicházejí místní, chalupáři i lidé z Rakovníka, Loun, což pořadatele velmi těší. Návštěvníky přivítali horkým domácím punčem a pečivem. Útulná kaplička byla příjemně vytopena.

Jako host letos s Hradním Duem vystoupil Míša Relich. Koncert zahájila domažlická koleda v nářečí Když je zima, mráz. Hned po ní představil nový kalendář Radim Perlín. „Už nám pomalu docházely nápady a inspirace. Naštěstí místní dámy dostaly geniální nápad a vznikl kalendář Kosteličské Venuše. Jsou v něm naše krásné ženy od čtyřiceti let výše." Následovala skladba Hej, mistře v podání všech přítomných členů Občanského sdružení Kostelík. ⋌