Došlé návrhy se týkají sportu, volnočasového užití a dopravní bezpečnosti. Více specifikované budou podle Jiřího Cafourka, mluvčího rakovnické radnice, až v další fázi. Nyní se budou úředníci zabývat jejich možnou realizací. „Následuje kontrola těchto projektů, hodnocení z hlediska realizovatelnosti, projednání na úrovni příslušných odborů, konzultace s předkladateli a případné doplnění či úprava projektů. Projekty budou blíže specifikovány po tomto ,konzultačním kolečku’,“ uvedl mluvčí.

Ono „konzultační kolečko“ by mělo skončit nejpozději do konce února. V březnu pak odstartuje na stránkách města anketa. „Hlasovat budou moci Rakovničané starší osmnácti let, a to pomocí webové aplikace na webových stránkách města, nebo osobně v podatelně. Každý bude mít k dispozici dva kladné a jeden záporný hlas.

Všechny projekty následně musí schválit zastupitelstvo města,“ přiblížil zastupitel Ivo Trešl, který je spolu s dalším zastupitelem Janem Mudrou odborným garantem projektu.

Z částky jeden milion korun by měly být realizovány podle podmínek minimálně dva projekty.