Město na první etapu regenerace sídliště Zátiší žádalo o dotaci již loni, ale neuspělo. Letos ovšem už ano a v rámci Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích v roce 2019 na území České republiky obdrží celkem šest milionů. „Poskytovatel dotace Státní fond podpory investic požaduje před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace doložit mimo jiné smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby. Z tohoto důvodu musíme zahájit v co nejbližším termínu zadávací řízení,“ vysvětluje mluvčí rakovnické radnice Jiří Cafourek.

Pro urychlení výběru administrátora zakázky byl osloven Robert Hebký, který pro město již zajistil mnoho zadávacích řízení. Nyní s ním rada města uzavřela smlouvu na zajištění přípravy a průběhu zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby za 23 tisíc korun bez DPH. „Obě akce budeme realizovat až v příštím roce, protože už bychom nestačili udělat výběrové řízení. První etapa zahrnuje prostranství u školky Průběžná do části ulice. Musíme ještě kontaktovat Ravos, aby tam provedl nějaké úpravy než tam začneme dělat my,“ říká starosta Rakovníka Luděk Štíbr.

Město si od projektu slibuje lepší organizaci dopravy před Mateřskou školou Průběžná, kde v současné době parkují auta velmi neuspořádaně. Vznikne zde podélný chodník až ke křižovatce s ulicí Školní. Všechna parkovací místa budou zpevněna, přičemž bude použita betonová dlažba s možností vsakování. Dále budou vybudovány čtyři nasvětlené přechody pro chodce a bezpečnost pro všechny pěší zajistí rovněž zpomalovací prahy. Celá oblast bude navíc označena jako zóna s dopravním omezením. Také přístupové chodníky k jednotlivým vchodům projdou opravami. Náklady na první etapu jsou odhadovány na 18 milionů korun včetně DPH.

Rekonstrukce silnic v ulicích Malinovského, Rubínově, Rejčkově a Burianově by měla stát ještě o čtyři miliony korun více. Město dostalo příslib finančních prostředků formou dotace v rámci programu Podpory obcí nad 10 000 obyvatel z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, a to ve výši 6,9 milionu korun.

Nejzazší termín ukončení realizace akce je do 31. října příštího roku. Z tohoto důvodu je nutné zahájit v co nejbližším termínu zadávací řízení. Přípravu a průběhu zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby zajistí rovněž Robert Hebký.