Obec Skryje se domluvila s Muzeem T. G. Masaryka na možném zmodernizování místní expozice Památníku Joachima Barranda. „Bylo by potřeba vylepšit zde vystavované sbírky, a to pravděpodobně tím způsobem, že bychom oslovili soukromé sběratele, o pomoc bychom požádali Národní muzeum v Praze, Správu CHKO Křivoklátsko, Karlovu universitu, konkrétně její paleontologické oddělení,“ vysvětloval místostarosta obce Skryje Josef Jedlička.

Zkamenělin, včetně popisů, by tedy mělo být ve skryjském Památníku J. Barranda v budoucnu mnohem více. „Obci by v této aktivitě mohly také pomoci dobré kontakty na docenta Oldřicha Fatku, světově uznávaného paleontologa, a je tu také Mgr. Martin Valent z Národního muzea, se kterými jsme se předběžně domlouvali, že zkusíme ziniciovat na podzim schůzku, kde bychom se všichni sešli a řekli si, co vše by bylo možné uskutečnit. Probraly by se samozřejmě
i možnosti dotací,“ doplnil Josef Jedlička s tím, že do Skryj a jejích okolí jezdí za rekreací velké množství lidí a vylepšená expozice by byla dobrou vizitkou jak obce, tak i rakovnického Muzea T. G. Masaryka a paleontologů.

Obdobná sbírka bývala kdysi, před desítkami let, vystavena v místní škole. Bohužel se ztratila neznámo kam.

Naučná stezka

V loňském i letošním roce se obec podílela na realizaci naučné stezky s názvem Skryjský potok. „Hlavní zásluhu na jejím uvedení do života ale mají Lesy České republiky a CHKO Křivoklátsko. Náš podíl byl v tomto minimální,“ upozornil místostarosta obce Skryje Josef Jedlička. Na Skryjském potoce tak vznikne okruh pro turisty. U Křížku bude panoramatická fotka s pohledem na hrad Týřov a první zónu CHKO Křivoklátsko, s tím, že by se další cesta turistů navedla do Skryjí až na místní parkoviště.

„Tady u kostela a případně v Luhu by měla být nástupní místa a možná i další parkovací plochy. Naučná stezka bude zaměřena na přírodu a historii obce a jejího okolí,“ uzavřel Josef Jedlička.