Zastupitelé záměr rady města na posledním zasedání vzali na vědomí a souhlasí s ním. Zpráva prošla bez jakékoliv námitky.

Právě do zhruba června příštího roku by mělo už v areálu Tyršova fungovat zázemí pro návštěvníky. Nově by měla mít budova podle projektu architekta Karla Zusky, který se v Rakovníku podílel i například na první etapě rekonstrukce Čermákových sadů a dalších projektech, tvar obrácené podkovy. Kromě centrální budovy budou do oprav zahrnuty také rekonstrukce zpevněných ploch, včetně přístupové komunikace a mol. V plánu jsou i dílčí udržovací práce.

„Bude se jednat o poměrně vysokou investici, kterou odhadujeme na částku 17 milionů korun,“ řekl starosta Pavel Jenšovský a pokračoval: „Původně jsme chtěli Tyršovo koupaliště budovat etapovitě, ale kvůli letošnímu požáru musíme sloučit dvě etapy dohromady.“

Požár vypukl v noci v polovině července. Podle předběžného šetření vznikl od grilu. Naštěstí při něm nedošlo k žádnému usmrcení ani zranění osob, pouze jeden člověk byl po nadýchání se zplodinami odvezen do rakovnické nemocnice. Provozovatel Roman Jašek situaci tehdy komentoval na sociální síti takto: „Chceme vás všechny poprosit, abyste nám teď nechali nějaký čas na vyřízení všech potřebných věcí a respektovali uzavření areálu na dobu nezbytně nutnou. Momentálně nevím, co dál. Ty hodiny práce, dost často i po nocích a v zimě, mi nikdo nevrátí,“ napsal provozovatel Jašek na facebookové stránky Tyršova koupaliště.