Starosta města Pavel Jenšovský pro Rakovnický deník konkretizoval, co se vlastně v areálu našeho přírodního koupaliště bude dít: „Aktuálně nás čekají dvě větší stavební akce. Chtěli bychom zde vybudovat druhé sociální zařízení. Naše idea je ta, že jedno bude určeno pro běžné návštěvníky a to druhé pro obyvatele chatiček."

Čtěte také: Síť kamerového systému houstne

Oprava čeká také vstupní objekt, kde jsou umístěny pokladny. „Je už ve špatném špatném technickém stavu. Bude se ale každopádně jednat o takovou renovaci, která ponechá této stavbě její původní ráz," zdůraznil Pavel Jenšovský.

Je třeba rovněž vybudovat dešťovou kanalizaci v areálu Tyršova koupaliště v ceně bezmála jeden milion korun. Ve špatném technickém stavu je také vpusť k rybníku a aby nedošlo k poškození hráze, je třeba i této opravy. „Nejedná se ale o ohrožující stav. Sama hráz je samozřejmě v pořádku," zdůraznil ještě starosta Jenšovský s tím, záměrem do budoucna je rozšíření poskytovaných služeb a tudíž celková revitalizace koupaliště, ať už po stránce provozně technické ale i estetické. Modernizace koupaliště, která s ohledem na nákladnost rozvržena do několika etap, tak pokračuje.

Čtěte také: Národní park Křivoklátsko? Kraj znovu otočil