Nasbírali několik pytlů odpadu. Symbolicky se tak připojili k akci Ukliďme svět, ukliďme Česko. Prostory k dočasnému uskladnění nashromážděného nepořádku ochotně poskytl obecní úřad na svém hospodářském dvoře.

Milan Nehasil