„První úsek se čistil až od jezu Bukovec (místo Plzně) ve spolupráci s tamním gymplem, jenž plnil školní projekt, a pochopitelně jsme jim to nechtěli rozmlouvat. I přes nejmenší počet účastníků podle počtu pytlů nasbírali nejvíce odpadu. Vše se nashromáždilo v tábořišti U Dolanského mostu a o odvoz se postará Povodí Vltavy,“ začíná s výčtem organizátorka Alžběta Fleisigová.

Další čištěný úsek byl z Chrástu do Nadryb. Našly se převážně PET lahve a jiné plasty, za nejkurióznější nález si účastníci považují celý koberec v řece. Odpad z této části uklidí obec Nadryby a Dolany. Nejvíce dobrovolníků se sešlo mezi Olešnou a Liblínem. Celkem na všech úsecích bylo 144 lidí, což je s porovnáním s loňským ročníkem o 15 účastníků více.

Alžběta Fleisigová měla se svým týmem na starosti úsek Třímany – Zvíkovec. „Nám se tu sešlo na 26 zájemců, čtyři se vydali po břehu, ostatní se vezli na lodích. Na zastávkách Lejskův mlýn, kostel sv. Petra a Pavla v Dolanech a kilometr před Zvíkovcem se vždy odevzdal odpad a s prázdnými loděmi se jelo nanovo. Na posledních dvou zastávkách bylo připravené občerstvení. Před Zvíkovcem jsme se společně odměnili buřtem, pivem a dalšími připravenými pochutinami,“ popisuje Alžběta ve zkratce organizační průběh celého dne. Po příjezdu do Zvíkovce za slabého deště dobrovolníci roztřídili odpad ze 40 pytlů do přistavených kontejnerů a autobusem se vydali zpět do startu K Mlokovi, kde na ně za odměnu čekalo posezení u živé hudby.

Organizátoři ze všech úseků se shodují, že až na první úsek odpadu bylo celkově méně než v předchozích letech. Úklidové akce se každým rokem těší větší a větší oblibě. „Dokonce k nám zavítali lidé z Prahy, kteří si celý den pochvalovali. Jsme rádi, že společně dokážeme uspořádat akci, na které se lidé baví, a je přínosem pro naše okolí. Touto cestou bych ráda poděkovala našim sponzorům Tradičnímu pivovaru v Rakovníku a pivovaru Chříč, bez nichž bychom jen těžko vytvořili takové podmínky pro účastníky," dodávají organizátoři.

Alžběta Brabcová