Zastupitelé města její výstavbu plánovali a také požádali o dotaci na její stavbu. Projekt na výstavbu autobusové zastávky v ulici Karlovarská a zároveň i dotaci na konci minulého roku schválil Výbor regionální rady ROPu Středočeského kraje.

Předpokládaná cena díla je téměř milion šest set osmnáct tisíc korun. Předpokládaná dotace činí téměř milion tři sta tisíc korun. Zbytek, více než tři sta tisíc, by šlo z městské pokladny. Skutečná cena se ale bude odvíjet od vysoutěžené ceny.

Protože se blíží konec programového období, musí se smlouva ze strany příjemce dotace podepsat do 7. února. Schválit ji musí zastupitelstvo města, proto se sejde mimořádně 30. ledna. „Pro nás je to pozitivní zpráva, protože v rozpočtu na rok 2014 se na provoz silniční dopravy počítalo s jedním milionem šesti sty tisíci korunami," řekla místostarostka Vosátková.