Zastupitelé se po dlouhé diskuzi, aby ostatní sportovní kluby nebyly o peníze z grantů ošizeny, dohodli na navýšení rozpočtu v oblasti sportu o dvě stě tisíc.

Opoziční zastupitelé hned v úvodu diskuze poukázali na to, že výše peněz v grantu pro sport zůstala stejná, ale nově tam přibude právě Cyklování s požadavkem dvě stě tisíc korun. Jednotlivé kluby by tak obdržely o dost méně peněz, nežli tomu bylo v předchozích letech.

„Příspěvek jsme nikdy neposkytovali na úkor sportu či kultury. Rakovnické cyklování je již tradiční akce města, jezdí sem pravidelně řada cyklistů z kraje, je to taková perla a jedna z nejpodařenějších akcí. Kromě toho organizátoři akce shánějí i další sponzory, je zde celá řada dalších věcných darů," rozpoutal diskuzi Zdeněk Nejdl (ODS), bývalý starosta Rakovníka, a ještě doplnil: „Není zvykem, že by příspěvkové organizace žádaly o granty. Není to zvykem a ani by se mi to nelíbilo."

Starosta Rakovníka Pavel Jenšovský (ČSSD) ihned dodal, že vedení města bude tuto zavedenou akci města podporovat i nadále, ale pouze formou grantů.

„V Rakovníku se koná celá řada podobných akcí a žádná z nich není v závazných ukazatelích města, a tedy i rozpočtu. Nemyslím si, že bychom nemohli udělit grant své příspěvkové organizaci. Nikdo nemíní omezovat Cyklování, ani ho nikterak potírat. Je potřeba si uvědomit, že již nedorazí do rozpočtu města peníze z heren," komentoval slova od zastupitelů opozice Pavel Jenšovský, starosta Rakovníka.

„Je tu moment, kterého jsem se obával a byl také za to peskován. Oněch dvě stě tisíc korun omezíme na sportování dětí a mládeže, protože jsme přišli o peníze z regulací heren. Byl jsem označován za podporovatele heren a gamblera," reagoval lídr hnutí Město pro vás Miroslav Koloc.

Po dlouhé diskuzi se nakonec zastupitelé shodli na kompromisním řešení. Sportovně kulturní akce s názvem Rakovnické cyklování sice získá podporu města z jeho grantů, ty ale budou ve zmíněné oblasti navýšeny o dvě stě tisíc korun.

V letošním roce se chystá vedení rakovnické radnice a města v grantovém řízení rozdělit více jak pět milionů korun, a to na podporu sportovních klubů, kultury, školství ale i mimo jiné životního prostředí.

Stejně jako v předchozích letech, i v letošním roce bude nejvíce peněz rozděleno v oblasti sportu mezi jednotlivé sportovní kluby, spolky a podobně. Konkrétně se mezi sportovce rozdělí 3,65 milionu korun, oproti předchozím rokům byla ale částka navýšena o 200 tisíc. Ty se budou pokoušet získat organizátoři Cyklování.