Podle vedení Středočeského kraje byla dohoda nezbytně nutná k tomu, aby kraj obdržel přislíbenou dotaci na zmíněné dílo z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

„Se stavební firmou jsme si vyříkali věci, které je potřeba dodělat, aby stavba byla zdárně dokončena. Dohodli jsme se na dodržení dohodnutého termínu dokončení stavby s tím, že navýšení ceny nepřekročí zákonné limity," informoval Miloš Petera (ČSSD), hejtman Středočeského kraje.

„Dodavatel se zavázal, že stavbu dokončí do 31. července s výhradou doby zpracování znaleckého posudku," doplnila informaci Nicole Mertinová, mluvčí Středočeského kraje.

Vzhledem k nedávným sporům mezi Středočeským krajem a zhotovitelem stavby, zejména kvůli proplacení vícenákladů, se hovořilo o tom, že domov pro seniory nebude dokončen nejspíš ani v letošním roce a kromě toho přijde Středočeský kraj o přislíbenou dotaci z Regionálního operačního programu. Takovýto scénář však podle vedení Středočeského kraje nyní nehrozí.

„Díky tomu, že se nakonec vedení kraje podařilo dohodnout se stavební firmou, že navýšení ceny zakázky nepřesáhne zákonné limity a že firma dodrží termín dokončení, jsou podmínky pro poskytnutí dotace splněné," sdělila mluvčí Nicole Mertinová.

Původně plánované náklady na přestavbu bývalého internátu Střední zemědělské školy Rakovník na zařízení sociálních služeb pro seniory byly zhruba 54 milionů korun. Podle smlouvy o dílo však částka činí 53 milionů korun. Během stavby se však ukázalo, že její náročnost tuto částku přesáhne stejně jako původní termín dokončení. Už teď je tedy jasné, že Středočeský kraj zaplatí více než zmíněných 53 milionů korun, a to kvůli vícenákladům. Ve finále může Středočeský kraj za přestavbu zaplatit o 10,6 milionu více, tedy zhruba 64 milionů korun.

„Přesnou částku, o kterou se cena stavby navýší, zatím nejsme schopni přesně stanovit. Cena bude určena mimo jiné až na základě znaleckého posudku, který je nutné vypracovat vzhledem k tomu, že se jedná o nezasmluvněné vícepráce. Podle zákona tato částka však nesmí být vyšší než dvacet procent původní ceny stavby," reagovala na dotaz Rakovnického deníku Nicole Mertinová, mluvčí Středočeského kraje.

V novém sociálním zařízení v Rakovníku bude místo pro osmdesát lůžek. Ze současného Domova Na Zátiší Rakovník se do nových prostor přestěhuje čtyřicet klientů. Na území Středočeského kraje je již jednašedesát příspěvkových organizací zajišťujících pobytové sociální služby, které právě zřizuje Středočeský kraj.

„V pořadníku už máme přibližně dalších sto žádostí, stejně tedy nedojde k uspokojení všech žadatelů k umístění do nového objektu. Přesto to bude pro náš okres velké plus," řekla před časem Markéta Grundmannová, ředitelka Domova na Zátiší Rakovník.