Vady a poškození se objevily při dokončování a i při převzetí díla. Konkrétně se jednalo o například o nerovnou podlahu v třetím patře, v dalších objektech školy bylo zvoleno špatné PVC nesplňující požadovanou třídu otěru, čímž dochází ke značnému opotřebení. Firma musí i poopravit fasádu.

Aby se předešlo soudním sporům, byla stavba převzata do užívání s tím, že veškeré nedostatky budou s firmou řešené formou samostatných dohod. K té nakonec došlo. Dohoda kromě stanovených termínů obsahuje i bankovní záruky ve výši 1,6 milionu korun ze strany stavební firmy. „Uzavření této dohody a předložení bankovních záruk je podmínkou města k uhrazení konečné faktury za provedení stavby,“ uvedl starosta města Karel Filip.

Budování přístavby základní školy za bezmála 144 milionů korun skončilo v lednu po téměř třech letech. Město získalo na projekt dotaci od ministerstva financí, a to ve výši 80 milionů korun, spoluúčast města byla třetinová. Kromě toho získalo město dotaci od Středočeského kraje. Přístavbou se zvýšila kapacita z původních 600 míst na 800, došlo k rekonstrukci střechy, modernizaci učeben, opravené byly i rozvody sítí, ve škole je bezbariérový přístup včetně dvou výtahů. Stejně tak došlo k novému propojení tříd.