Původní záměr vystavět pět samostatných čističek odpadních vod v pěti obcích mikroregionu Balkán se ještě nedávno zdál být jako jeden společný cíl. Na poslední valné hromadě mikroregionu ve Všetatech však došlo k celkem překvapivé dohodě jednotlivých starostů. O získání podkladů ke stavební projektové dokumentaci na čističky a následně stavebního povolení se pokusí každá obec jednotlivě a teprve po jejich získání se znovu společně pokusí členské obce získat potřebné dotace na jejich realizaci.
Důvodů k tomuto kroku je vlastně několik. Tím prvním je povolební situace na Krajském úřadě Středočeského kraje, od kterého je záměr získat bezúročnou půjčku 2 900 tisíc na zpracování této dokumentace. I když lze předpokládat, že dotační tituly budou i po povolebních změnách zachovány, nelze už s úplnou jistotou tvrdit, že případný úvěr na záměr stavby by byl předem jistý. Už dnes se mluví o celkové částce 120 milionů, ale nikdo nezaručil, že tuto částku nebudou navyšovat další dílčí výdaje. Už samotná příprava projektové dokumentace bude stát oproti původnímu záměru minimálně o sto tisíc více.


Peníze až na prvním místě
„Původně jsme se obrátili na zhotovitele územního rozhodnutí, ale ten nám doporučil jiného zprostředkovatele podkladů pro projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Jeho cena byla z původních 1 140 tisíc o sto tisíc více, což jsme byli ochotni ještě akceptovat, ale v okamžiku, kdy cenu navýšil ještě téměř na 1 800 tisíc, zvolili jsme cestu jednotlivých obcí,“ vysvětlil Filip Celba.
Ve hře jsou ale i určité obavy z toho, že se dotace budou muset vracet v případě, že se projekt z nějakého důvodu nepodaří dotáhnout do konce, nebo kdyby se nepovedlo získat úvěr na celý projekt v dostatečné výši. I proto si každá obec zajistí projektovou dokumentaci svoji, aby se případně dala realizovat jen dílčí čistička.
„Podle dostupných informací by bylo možné vhodnou kombinací úvěrů získat až 92% potřebné částky. Reálnější odhad ale je 61%, což by znamenalo sehnat ještě dalších padesát milionů. A to je pro obce, jako jsme my, vlastně neproveditelné, už proto, že potřebujete peníze předem – třeba proto, že firmy, které budou stavbu provádět, nebudou čekat, až dostanete dotace a chtějí platit průběžně. Až teprve v průběhu stavby dostanete dotaci,“ svěřil se s jednou z obav Balkánu Filip Celba.
Druhá obava, tedy vrácení peněz, je také podložená selským rozumem. I zde jsou určité možnosti, ale kdo ví.
„Tak, jak jsou podmínky příslušných dotačních titulů, tedy obec, která dvakrát po sobě podá bezchybnou žádost a nebude jí vyhověno z důvodu převisu, tedy proto, že se žádá více peněz, než fond má, bude následně jednat s krajem o tom, zda se musí předchozí půjčka vrátit celá, nebo jen její část, nebo zda kraj odpustí půjčku celou,“ řekl Filip Celba.
Když s tímto seznámil zastupitelstvo mikroregionu, samozřejmě se jednotliví starostové obcí zajímali, kolik by to bylo na jejich obec. Na to se ale teď nedá přesně odpovědět. Pomyslný míček ja na straně krajského úřadu.


Co přijde z kraje
Proto se počká, až přijde návrh smlouvy o půjčce, a ten pak projednají jednotlivá zastupitelstva obcí, kde by čističky měly vzniknout. Poté se znovu představitelé mikroregionu sejdou a dohodnou se na dalším postupu, zda to přijmout, nebo ne.
V každém případě se zatím neusnulo a nadále se pokračuje v potřebných jednáních. Cílem je získat už jmenované dokumenty pro stavební povolení, které je jednou z podmínek žádosti o dotace. Že jsou čističky pro obce více než potřebné, asi nikdo nepochybuje. Zase zde hraje svoje ekonomika, vozit splašky jinam stojí veliké peníze a navíc se vážně hovoří o vzniku Národního parku, který by obcím přinesl i jiný, daleko přísnější, režim ochrany životního prostředí kolem.