Celý projekt se Novostrašečtí rozhodli připravit u příležitosti 150. výročí narození Františka Vacka, autora knihy Dějiny města Nové Strašecí, jejíž rukopis je hned prvním exponátem výstavy.
Archiválie zapůjčené z archivu v Rakovníku, ale i například ze Slaného, prošly v nedávné době restauračními zásahy a po delší době se znovu mohou představit novostrašeckým občanům v plném lesku.
Jedná se například o listiny vydané českými panovníky v letech 1652 – 1796 a potvrzující městská práva, opisy městské korespondence nebo třeba potvrzení domovských práv občanů nebo ukázky historických pečetí, jejichž podoba je známá už od 15. století. Najdete zde i soukromé listiny a žádosti.


„Mezi nejzajímavější exponáty určitě patří nejstarší dochovaná městská kniha , tzv,. Trhová kniha z let 1610 – 1669, která byla do nedávné doby nezvěstná. Dále zde jsou dokumenty a další materiály od 16. do 19. století. Poprvé zde uvidíte například stavební plány zaniklé novostrašecké zvonice nebo budovy městské školy,“ uvedl archivář Jan Černý.


Poslední podobná tématická výstava se zde konala bezmála před půlstoletím, kterou v roce 1966 připravil tehdejší okresní archivář Antonín Cikánek. K tehdejší výstavě vyšla také psaná brožura mapující tyto důležité historické artefakty. Její kopie vám bude průvodcem po dnešní výstavě, která své dveře zavře už v neděli v 17 hodin. Kdo to nestihne, má pak možnost po dohodě navštívit Státní okresní archiv v Rakovníku.