Na humanitárním projektu výstavby hospice a pobytového zařízení pro nemocné Alzheimerovou chorobou pracují členové Společenství Androméda dobrovolně ve Velké Chmelištné už přes 10 let. Pracují zde ve svém volném čase a projekt z valné části financují ze svého.

Žádali o pomoc kraj

Lenka Petříčková upozornila: „Sice nás navštívil náměstek hejtmana Středočeského kraje a senátor Marcel Chládek, který nám přislíbil pomoc. Nakonec jsme ale nic nedostali. Pokoušeli jsme se dostat také nějaké vyjádření od pana hejtmana ale i přes veškeré urgence, které opravdu trvaly celý rok, se nám to nepodařilo. Budeme věřit, že až zprovozníme stacionář a budeme jeho provozovatelem, tak možná od kraje nějakou finanční podporu dostaneme.“

První odezva z kraje

K problému se na schůzce u příležitosti předání sociálního auta Společenství Androméda od podnikatelů vyjádřil Luboš Doleček - místopředseda Kontrolního výboru a člen Výboru pro dopravu Středočeského kraje: „Peníze, které Středočeský kraj dostával od státu, se samozřejmě hodně ztenčily. Loni byl rozpočet kraje nějakých 18 a půl miliardy. Dnes už to kleslo na patnáct miliard. Nejvíc peníze chybí v sociálních sférách. Vy máte nevýhodu v tom, že nejste příspěvkovou organizací kraje. Nicméně vzhledem k tomu, že populace stárne a starších lidí bude neustále přibývat, tak si myslím, že je prioritou pro všechny, kteří mohou ovlivnit, kam toky peněz půjdou, podporovat podobné projekty jako je ten váš. Je pravda to, že i přesto, že je peněz málo, tak by se náš kraj na chodu hospice, který se by nacházel v našem kraji, měl nějakým způsobem podílet. Jediné, co mohu slíbit, je to, že si mimo jiné promluvím s radní Zuzanou Jentschke Stöcklovou, která má na starosti sociální oblast. Předám jí informace, které jsem tu u vás získal.“

Lenka Petříčková návrh Luboše Dolečka kvitovala s povděkem: „Pokud budeme na kraji v nějakém pořadí priorit, budeme rádi. Samozřejmě víme, že tady ve Velké Chmelištné ležíme napříč několika kraji. Jsme ve spádové oblasti také Plzeňského či Ústeckého kraje. Do Lubence odtud také není daleko, i to má své výhody.“

Víme, jak hospodařit

Lidičky kolem Andromédy mají tu pozitivní zkušenost, že z mála dokáží udělat hodně. I milión je pro ně obrovský peníz. „Víme, jak peníze hospodárně použít, a máme svůj cíl, za kterým neúnavně jdeme. Jestli nám chce někdo pomoci, může. Jestli nechce, nevadí. My areál pro nemocné a staré lidi ve Velké Chmelištné vybudujeme. Možná nám to bude jen o něco déle trvat, ale bude tu stát,“ slíbila nakonec ještě Lenka Petříčková.