Stejně tomu bylo i na letišti v Pavlíkově. Sjeli se sem letečtí modeláři z různých koutů republiky, kteří se polomaketám věnují už pěknou řádku let, na soutěž kategorie F4H.

„Piloti dnes mají složité letové podmínky. Soutěž znepříjemňuje přesný boční vítr. Někteří museli startovat úhlopříčkou po dráze, aby byli alespoň proti větru. Ale jak se říká, vítr oddělí zrno od plev. Zkušený pilot dovede letadlo řídit tak, aby let vypadal realisticky," uvedl Radim Hoblík, jeden z pořadatelů z Leteckomodelářského klubu Pavlíkov.

Méně zkušenému pilotovi vítr dokáže s letadlem pěkně zacloumat, nebo pilot má havárii při přistání.
Pro jednoho z pilotů letový karambol znamenal konec v soutěži. Při letu odpadla z letadla kabina pilota a skončila v metr a půl vysoké řepce.

„Pokud z letadla něco odpadne a není to součástí letu, jako například odhození bomb, další prvky bodovači ohodnotí nulou," vysvětlil Radim Hoblík.

Mezi statickým hodnocením a létáním smí pilot nahradit pouze vrtuli.
Samotnému létání předchází takzvané statické hodnocení na zemi. Letadlo hodnotí tříčlenná porota. Té pilot předloží podklady a fotografie, podle kterých letadlo stavěl. Bodovači hodnotí tvarovou a barevnou shodnost, zvlášť trup i křídla.

Následuje letový program složený z několika částí. Bodovači opět zvlášť hodnotí start a přistání. V letu pilot předvádí předepsané akrobatické a letové prvky, například let v trojúhelníku, nebo vzestupnou zatáčku. Pilot má tři letová kola, získané body v nich se sčítají.

Soutěž polomaket kategorie F4H se létá podle mezinárodních pravidel. Pokud vás tato letadla lákají, máte možnost je ještě vidět na rakovnickém letišti dokonce dvakrát. Nejprve 14. července při soutěži a pak 18. a 19. července při leteckém dnu, který pořádají rakovničtí modeláři jedenkrát za dva roky.

Výsledky soutěže:
1. místo: Miloš Moucha, LMK Pavlíkov
2. místo: Jiří Brand, Točná
3. místo: Jan Doubrava, Pavlíkov

Polomakety:

- jsou rádiem řízené zmenšeniny skutečných letadel
- pilot je staví podle skutečných plánků a fotografií, aby jejich celkový vzhled co nejvíce odpovídal skutečnosti
- nemusí se však úplně přesně shodovat ve všech detailech, proto název polomakety
- bodovači při statickém hodnocení hodnotí letadla ze tří metrů