A to naznačuje, že i poskytovaná péče se bude poněkud víc blížit nemocničnímu prostředí. Pokoje jsou určeny pro lidi, u nichž je třeba trvale sledovat zdravotní stav a zajišťovat komplexní starostlivost. Často bývají i nepohybliví a s omezenou schopností komunikovat.

Kraj, který je zřizovatelem novostrašeckého domova, nakoupil deset nemocničních lůžek s antidekubitními matracemi (omezujícími vznik proleženin) doplněných stolky dohromady za 456 750 korun, připomněla radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD). V komplexu domova se nacházejí na třech místech: dva třílůžkové pokoje jsou přímo v domově seniorů, po jednom dvoulůžkovém pak v samostatných pavilonech označovaných jako Domov Pohoda a Domov Oáza (který je v Novém Strašecí zcela nově postaveným objektem, otevřeným loni v květnu).

„Ke zřízení těchto pokojů jsme přistoupili po dohodě s ředitelkou Miluší Jůnovou, za kterou stále častěji chodili zástupci rodin klientů s tím, že nechtějí, aby jejich maminka nebo tatínek byli z akutních lůžek překládáni do léčebny dlouhodobě nemocných v případě, že stav nemocného je vážný a blíží se konci života,“ vysvětlila Heřmanová. „Tito klienti už vyžadují náročnou ošetřovatelskou péči, kterou jim právě tady personál poskytne,“ konstatovala radní.

Ředitelka Jůnová doplnila, že se počítá ještě se zřízením jednoho speciálního pokoje, určeného přímo umírajícím. Konkrétně tedy pro klienta v předterminálním nebo terminálním stavu, uvedla. „Bude tam i lůžko pro rodinného příslušníka, aby s ním mohl trávit poslední chvíle života,“ řekla ředitelka. Předpokládá, že tato služba bude k dispozici ještě během prvního pololetí. 

Ošetřovatelské pokoje domova seniorů
- Speciální lůžka nemocničního typu, dohled zdravotních sester
- Zajištění ošetřovatelské péče – sledování dýchání, tepu, tlaku, krevního oběhu, změn teploty…
- Zaměření také na neurosmyslovou aktivitu, poruchy integrity kůže, poruchy paměti, nedostatečný příjem tekutin, výživu, poruchy polykání a podobně
- Poskytována preventivní rehabilitace, bazální stimulace (poskytování podnětů, které mohou budit zájem a pomoci rozpohybovat tělo) a další péče