Jak uvedl na posledním zastupitelstvu starosta města Jan Polák, rekonstrukce to bude opravdu rozsáhlá: „Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce komunikaci uvést do perfektního stavu a opravit ji se vším všudy. To znamená vyřešit vše, co leží pod silnicí, vodovod, kanalizaci a další inženýrské sítě."

O opravě zastupitelé jednají s ŘSD už od začátku roku. Měla by být až na podkladní vrstvu.

Stavba velmi ovlivní život ve městě. Po dva roky se tu bude od jara do podzimu stavět. Uvažuje se, že objížďky pro osobní auta povedou po některých místních silnicích, například Rabasovou ulicí. Přesné objízdné trasy, zda bude silnice průjezdná částečně, nebo úplně uzavřená se obyvatelé dozvědí na schůzce plánované na podzim.

Provoz silnice první třídy obyvatele města velmi obtěžuje. Městem projede denně více než tisíc kamionů a přes čtyři tisíce aut. To způsobuje velký hluk. Od toho by měla obyvatelům ulevit vrstva protihlukového asfaltu. V jednání je rovněž měření hluku hygienickou stanicí.

Řidiči rovněž často nedodržují povolenou rychlost. Lidé se proto zajímají o možné jejího omezení. Zmínil to zastupitel Jaromír Tůma na posledním jednání představitelů města.

Největší problém je u starého obchodního domu, kde velká nákladní auta jsou vykloněna. „Bojím se, jestli projdu včas nebo pozdě," uvedl zastupitel.

O snížení rychlosti v tomto úseku žádali zastupitelé už dříve. „Posílali jsme podnět na ŘSD i policii, žádost byla zamítnuta. Usilovali jsme o zabudování zpomalovacích prvků do nové silnice, ale nebyli jsme úspěšní. ŘSD do prvků neinvestuje," vysvětluje místostarosta Roman Valuš.

Investice je tedy na straně města, ale například zpomalovací semafor stojí sto tisíc a více. Jistou šanci nabízí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, o kterou by mohli radní požádat.

„Kromě semaforu bychom mohli použít i úsekové měření formou preventivní, nebo se zařízením na zápis přestupků a odesílání na dopravní odbor. Cenu zařízení neznám. Ale máme kontakt na firmu, která by měla v rámci projektu Bezpečný Středočeský kraj instalovat úsekové měření v Oračovské ulici, která je silnicí Středočeského kraje. Pokusíme se, zjistit od této firmy nějaké řešení pro ulici Žateckou a Plzeňskou," přislíbil starosta Jan Polák.

Dobrou zprávou je, že součástí rekonstrukce hlavního tahu je vybudování autobusových zastávek, takzvaných zálivů. Původně s nimi počítalo město.

Další velkou komplikací stavby je oprava veškerých inženýrských sítí pod silnicí naráz a vybudování chodníků i veřejného osvětlení.

„To je velmi těžké uřídit. ŘSD má na starosti silnici, město chodníky a veřejné osvětlení, případně nějaké přípojky a Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka kanalizaci a vodovod. Oslovili jsme i provozovatele telefonického vedení. Mohl by do toho vstoupit i ČEZ. Proto by nebylo dobré, aby si každý svoji část vysoutěžil sám. Vše se tedy přesune pod ŘSD a vypíše se jedna velká soutěž, platit bude každý zvlášť," vysvětluje místostarosta Roman Valuš.

Stavba bude rozdělena na dva úseky. Silnice Žatecká od ISŠ směrem na Most až k ceduli, a od železničního přejezdu kolem benzínové stanice, odbočky ke Krajánku, až k ceduli na Plzeň. Stavět by se mělo začít už v příštím roce. Druhá část rekonstrukce silnice je v úseku od ISŠ směrem ke kolejím. S tou se počítá v dalším roce.