Městys Kněževes v současné době zahájil přípravu veřejné kanalizace a ČOV. Protože v současné době nemá Kněževes závazky z pořízení veřejného vodovodu, nic nebrání tomu, aby se začalo pracovat na kanalizaci.
Kněževes oslovil tým odborníků z oboru vodovody, kanalizace a ČOV, aby pomohli vybrat příhodný způsob odkanalizování obce. Bylo osloveno osm firem, které měly za úkol vypracovat na odkanalizování studii s nejvhodnější instalací čistírny odpadních vod. Byly doporučeny dvě firmy a zastupitelé nakonec vybrali firmu PIK Vítek s.r.o. Mníšek pod Brdy s nejnižší nabídnutou cenou 416 500 korun.
Nezbytně nutná je příprava projektové dokumentace. Mimo jiné je také potřeba zajistit všechny inženýrské činnosti k vydání územního rozhodnutí. Celá příprava trvá až dva roky.
Aby Kněževes mohl zahájit realizaci kanalizace, musí mít jak projektovou dokumentaci a povolení ke stavbě, tak i určité finanční prostředky.
Na vybudování kanalizace v obci bude potřeba sedmdesát milionů korun. Proto bude nutné zažádat o státní dotaci, která však nikdy není ve výši sta procent. Je totiž nutná spoluúčast čtyřicet procent z celkové částky.
Tato akce je pro Kněževes obtížná jak z hlediska investice, tak i stavby.