Většina ředitelů, ředitelek a vedoucích učitelek se shodla, že největší nápor pominul a počet přihlášených dětí se již nezvyšuje. A proto nové děti nepřevyšují počet těch, které odcházejí do první třídy.
Kolik dětí přesně nastoupí do školek, v tuto chvíli ještě není známo. Rozhodnutí o přijetí obdrží rodiče do třiceti dnů od zápisu. Své udělá také počet odkladů základní školní docházky.

Zatím situace naznačuje, že budou umístěny všechny děti starší tří let. Ti mladší tedy musí ještě počkat. Přesto si 
v Rakovníku ředitelky mateřinek pro jistou požádaly 
o navýšení kapacity tříd. Potvrdil to i starosta Rakovníka Zdeněk Nejdl: „Ředitelky požádaly o navýšení kapacity tříd. Jedná se tak o dva tři žáky. Žádají tak každým rokem."

V Novém Strašecí nedostatek míst ve školkách řešili už v minulých letech. Zvýšili kapacitu o padesát míst. Nyní je ve školce se čtyřmi pracovišti dvě stě šestnáct míst. Přesto v loňském roce nevyhověli zhruba třiceti žadatelům. Jak to dopadne letos, ukáže až zápis osmadvacátého března.

„Myslím, že nám pomůže větší počet předškoláků. Tím se ve školkách uvolní více míst. Navíc se otevřela školka v Rudě. Takže se žadatelé rozdělí do dvou míst. Proto bychom to měli zvládnout," uvažoval ředitel Stanislav Hajný.

Podobná situace byla loni i v Jesenici. Školka tu má kapacitu padesát míst.Ředitelka jesenické školky Danuše Vopatová vydala loni deset rozhodnutí o nepřijetí. Po skončení zápisu jsou dvě místa volná. Přihlásilo se 14 dětí. Do školy odejde 16 dětí.

„Situace se ale mění během roku. Někdo se třeba odstěhuje a místo se uvolní. Proto jsme během roku některé odmítnuté děti přijali. A některé přišly letos k zápisu znovu," popsala Danuše Vopatová. Rodiče tady měli na zápis dost času. Přicházeli od 4. do 20 března. Pokaždé si mohli školku prohlédnout. Na jaře se sejdou rodiče na první schůzce, na druhé před začátkem školního roku.

Senomaty
Naproti tomu školka v Senomatech v posledních letech děti neodmítla. S kapacitou tady nemají problém. Očekávali k zápisu zhruba 10 dětí. Školka pojme 28 dětí. V letošním školním roce tu vznikla ještě jedna třída. Takže nejstarší předškolní děti spolu se šikovnými z prostřední skupiny docházejí na hlavní činnosti do nedaleké základní školy.

Vedoucí učitelka školky Ivana Hejduková potvrdila: „Místa máme dost. Předpokládáme, že umístíme všechny zájemce. Kromě místních sem dojíždí děti z Hostokryj, Nouzova a jeden chlapec ze Šanova. Už dlouhá léta jsme nikoho neodmítli."

Rodiče se svými ratolestmi si při zápisu školku mohli projít. Ti malí si i pohráli. Často se jim nechtělo ani domů. Kristýna Ujvaryová přišla k zápisu s rodiči Reginou a Tomášem ze Senomat. „Volba školky byla jasná. Vybrali jsme si tu nejbližší. Chystám se do práce. " řekla maminka Regina. O zápis do ní přišli poprvé, takže si školku i pořádně prohlédli.

Co by měly umět
A co by měly děti při nástupu do školky umět? Měly by zvládnout dodržovat osobní hygienu. Důležitá je sebeobsluha.

„Už při zápisu, protože do začátku školního roku zbývá půl roku, působíme na rodiče, aby se děti postupně učily samostatně se najíst a nebály se o všechno říci. Samozřejmě nechceme, aby si uměly zavázat tkaničky, ale aby se dokázaly obsloužit přiměřeně svému věku," vysvětlovala Ivana Hejduková ze senomatské školky.

V Hradbách
Do Mateřské školky V Hradbách přišlo k zápisu čtyřicet čtyři dětí. Volných míst je ale dvacet osm. Ještě dvě děti mohou dostat odklad školní docházky. Jejich rodiče zvažují nástup do přípravné třídy v 1. ZŠ v Rakovníku. O tom se rozhodne až v květnu. Školka pojme celkem 72 dětí. Do první třídy jich odchází 28.

„Jestli bylo v předešlých letech ještě více dětí, nemohu říci, protože jsem do funkce ředitelky nastoupila v srpnu loňského roku. Ale letos se nám podařilo umístit všechny děti až na ty mladší, narozené v roce 2011, takže jim při nástupu do školky nebyly ještě tři roky," vysvětlovala ředitelka Dana Kubařová.

Kolik dětí sem od nového školního roku nastoupí, zatím ještě není úplně jasné. Na poradě ředitelek rakovnických školek se ujasnilo, jestli některé děti nejsou zapsané dvakrát. Tam se také rozdělily, aby všechny dostaly místo ve školce.

Rovněž se do května čeká na vyjádření pedagogicko – psychologické poradny o odkladech školní docházky. Pokud se u některých dětí nepotvrdí, nastoupí do první třídy a tím uvolní ještě další místa. Rodiče u zápisu dostali registrační číslo, pod kterým budou seznamy přijatých a nepřijatých dětí zveřejněny po dobu 15 dnů na přístupném místě ve škole. Přijatým nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, rodiče si ho ale mohou vyžádat. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě.
Kolik dětí celkem přišlo k zápisu a kolik se jich přijalo, bude známo na odboru školství Městského úřadu v Rakovníku. V Hradbách zatím vychází místo pro tříleté děti. Mladší se sem nedostanou. Pouze dvě děti dovrší na podzim tři roky. „Situace se ale může změnit podle toho, kolika dětem uznají odklad," řekla ředitelka.

Maminka Markéta Hudcová se synem Lukášem měla také pro školku V Hradbách jednoduché rozhodování. Nedaleko bydlí i pracuje. „Byli jsme se podívat na dni otevřených dveří a líbilo se nám tu. Chci příští rok nastoupit do zaměstnání."

Lenka Šmídová dokonce do této mateřské školky chodila. „Máme dobré vzpomínky na paní učitelku Blanku Hájkovou. Chodila sem i moje sestra," potvrdila paní Lenka.

Šamotka
Školku mimo město pro svého syna Honzíka vybrali rodiče Cafourkovi z Rakovníka. „Zalíbily se nám různé aktivity, které školka nabízí, například plavání, angličtina, lyžování, turistické výlety. Doufám, že se sem dostaneme," sdělila maminka Eva.

Co rodiče zajímá
Při výběru školky dají rodiče nejvíce na doporučení rodiny a známých, kteří už děti ve školce měli nebo mají. Zajímá je také poloha školky a v neposlední řadě školní vzdělávací program a aktivity školky. Dále praktické věci: školné, stravné, jak bývají děti oblečené. Další drobnosti vyplynou při docházce.