„Výstavbu nové transformovny vyvolaly požadavky jednotlivých odběratelů elektrické energie na zvýšení odběru v průmyslové zóně Rakovník. Transformovna požadované zvýšení odběru umožní a využívat jej budou například Procter and Gamble – Rakona, Lasseberger závod RAKO III a Keram, Valeo autoklimatizace, Brano group a firma Eberspächer,“ uvedl Tibor Brezina, vedoucí oddělení Poskytování sítí Kladno ze společnosti ČEZ Distribuce.

Stávající a dosud jediná transformovna 110/22 kV Lišany na Rakovnicku zvýšení příkonu neumožňovala. Z nové transformovny Rakovník bude zásobována elektrickou energií jihozápadní část okresu – rozsáhlé okolí obcí Slabce a Čistá – a přispěje k výraznému zvýšení spolehlivosti dodávky energie. Uvolněním kapacity v transformovně Lišany bude možné vyhovět požadavkům nových i stávajících zákazníků. „Projednání stavby bylo velmi komplikované a časově náročné, zejména nalezení vhodné trasy nadzemního vedení 110 kV. Někteří vlastníci dotčených pozemků totiž požadovali za věcná břemena neúměrně vysoké finanční částky,“ uvedl Vladimír Jirkal, vedoucí odboru Poskytování sítí Střed ze společnosti ČEZ Distribuce.

„V roce 2004 byla projektová dokumentace dokončena a proběhlo stavební řízení. Vlastní montážní práce byly zahájeny v následujícím roce. Stavba byla dokončena a uvedena do trvalého provozu v letošním červenci,“ doplnila informace firemní tisková mluvčí Ivana Vejvodová.