Délka navrhovaného vodovodu je uvažována v délce 517 metrů, rozdělen bude na tři úseky.

Umístění se navrhuje do plánované komunikace. Délka navrhované splaškové kanalizace je 271 metrů a je rozdělena na dvě větve. Výstavbu provede firma Ridera Stavební a.s., která ze čtyř firem předložila nejnižší cenovou nabídku, a to za 9,6 milionů korun.

„Jedná se o lokalitu u čistírny odpadních vod. V budoucnu se tam chystá výstavba rodinných domů, oblast je rozparcelovaná a vodovod tam nyní není. Co se týče výstavby domů, zatím je to vše pouze na papíře, ještě zde kopnuto nebylo,“ pronesl místostarosta Nového Strašecí Michal Bünter s tím, že přípojky k plánovaných rodinným domům se zhotoví až později.

Výstavba vodovodu a kanalizace by měla začít v nejbližších dnech. Velká část ulice Tovární, která vede k čistírně odpadních vod, je utvořena z panelů a pokryta slabou vrstvou asfaltu. Ulice Statková je prozatím bez asfaltu.

Podle Büntera je výstavba kanalizace a vodovodu až na několik nových částí dokončena. „Ještě nás čeká vodovod i kanalizace v nových zástavbách, které se do budoucna chystají. Například se jedná o čelechovické stráň. Ale zasmlouvaného a podepsaného nic není. Kanalizace je jinak prakticky hotová až na ulici Rudskou, kde se nemohou shodnout vlastníci pozemků,“ uvedl Bünter.

V Rudské ulici, která se nachází na jihozápadním okraji města, jsou hotovy zatím jen některé sítě. „Jde o spor asi třiceti lidí, kteří mají malinký podíl na komunikaci a nejsou schopni se dohodnout a vložit na dokončení peníze. Někde se možná i změnili majitelé a ti původní nepředali těm současným přesné informace. Mají uzavřenu plánovací smlouvu, že to mají dodělat, ale obracejí se na město,“ přiblížil situaci Jan Bureš, novostrašecký místostarosta. Navíc vzhledem k tomu, že zde není vyřešen odtok vody ze stráně, není zde hotový ani povrch komunikace.