Jarní epidemie koronaviru se podepsala ekonomicky na téměř všech odvětvích průmyslu, služeb, cestování, stavebnictví a podobně. Řada investorů přesouvá své investiční záměry na pozdější ekonomicky jistější dobu. Podle Karla Filipa, starosty Nového Strašecí, se zdá, že koronavirové krize zrychlí dostavbu kanalizace ve městě. I když původně firma vedení města ujistila, že veškeré stavební práce jdou podle harmonogramu a mělo by to být i tak v dalších měsících, zhruba před týdnem nabídla městu možnost v podobě urychlení celé realizace.

„Naprosto zásadní informace zazněla od vedoucího odboru investic pana Frieberta ohledně stavby kanalizace a čistírny odpadních vod na další schůzce komise, která se věnuje rozpočtu. Dodavatelská firma oproti květnovému ujištění, že bude postupovat a fakturovat podle harmonogramu přišla s informací, že Covid-19 umožnil v Novém Strašecí nasadit větší pracovní kapacitu a je schopná pokračovat v mnohem intenzivnějším tempu a do konce října 2020 zrealizovat a fakturovat zhruba o 14 milionů vyšší dodávku prací, které by se měly jinak realizovat až v roce 2021,“ sdělil Rakovnickému deníku starosta města Karel Filip.

Aktuální rozpočet města počítá s výdajem 51,3 miliony korun, nový odhad fakturace za práce do konce října je cirka 65,3 miliony korun. „Tedy se nemění ceny díla, jedná se o požadavek přesunu části výdajů z roku 2021 do letošního roku,“ vysvětlil starosta Karel Filip s tím, že by bylo výhodné nejen pro Sdružení Nové Strašecí – kanalizace a čistírna odpadních vod a i správce Mamelom pokračovat ve výstavbě ve zrychleném tempu. Stejně tak i pro Technické služby Nového Strašecí, které by mohly zahájit co nejdříve zkušební provoz.

Městský úřad nyní zjišťuje, zda bude Ministerstvo životního prostředí, které poskytlo městu na realizaci dotaci, bude proplácet vyšší dotace už v letošním roce i při vyšší fakturaci, nebo zda ministerstvo bude dodržovat původní harmonogram. Pokud by ministerstvo potvrdilo druhou možnost, znamenalo by to, že by město muselo najít peníze ve svém rozpočtu, které by se mu ovšem vrátily v dalším roce.

Dostavba kanalizace ve městě začala ve druhé polovině ledna 2019 a projekt by měl stát 109 milionů korun bez DPH. „Město se podílí zhruba třetinou nákladů. Obdrželi jsme dotaci od ministerstva životního prostředí a také Středočeského kraje,“ řekl už dříve starosta Karel Filip.