V Novém Strašecí se v tuto chvíli staví chybějící části kanalizační sítě a také nová čistírna odpadních vod. Vedení města chce využít zákonné možnosti a bude oslovovat majitele nemovitostí, aby se na kanalizační síť připojili. „Ve městě je několik nemovitostí, které se mohou připojit, ale doposud se tak nestalo. Budeme požadovat, aby se připojili,“ nechal se slyšet starosta města Karel Filip. Město chce tímto způsobem nejen zlikvidovat různé trativody, které mají majitelé od svých nemovitostí, ale zároveň plně využít kapacitu nové čistírny odpadních vod.

Pokud se majitel rozhodne nepřipojit, městský úřad je ochoten zahájit správní řízení. V něm může být rozhodnuto o povinném připojení na kanalizační síť.

Na posledním jednání novostrašečtí radní rozhodli, že svěří vedení řízení o uložení povinnosti připojit se ke kanalizaci Odboru investic Městského úřadu.

„Pokud jde o personální vybavení odboru, pracují zde dva pracovníci mající zvláštní odbornou způsobilost k vedení správního řízení,“ upřesnil Karel Filip.

Město poskytne žadatelům o přípojku na kanalizační přípojku finanční příspěvek. Ten je stejný jako v případě budování části kanalizace v městské části Pecínov. Majitelé nemovitostí získají od města příspěvek 10 tisíc korun. „Ten bude žadateli poskytnut bez ohledu na to, zda přípojka je dlouhá jeden metr či mnohem delší,“ přiblížil starosta města Karel Filip. Dostavba kanalizace ve městě a také výstavba nové objemnější čistírny odpadních vod bude stát zhruba 109 milionů korun bez DPH. Město má přislíbenou dotaci ze Státního fond životního prostředí ve výši zhruba 70 milionů korun.

Dále zhruba 4 miliony korun poskytl Středočeský kraj a zhruba 10,5 milionu korun má město našetřeno ve fondu určeném na obnovu kanalizační a vodovodní sítě. Rozdíl ve výši zhruba 20 milionů chce město pokrýt úvěrem. Kromě toho musí Novostrašečtí počít s celou řadou dopravních omezeních. Nejzásadnější omezení čeká řidiče v ulici Čsl. armády, což je výpadovka z města ve směru na Kladno či Velkou Dobrou.

„Zhruba na půl roku zde bude sveden provoz do jednoho pruhu a doprava tu bude řízena pomocí semaforů,“ potvrdil za firmu Mamelom Martin Vágner.