Ti volají po silničním obchvatu už dlouhou dobu, problémy spojené s intenzivní automobilovou dopravou je trápí desítky let.

Téměř pět kilometrů dlouhý obchvat Lubence povede severně od obce, ve směru na Drahonice vyroste mimoúrovňová křižovatka se silnicí Lubenec Podbořany. Na té budou dva nové kruhové objezdy. Nová čtyřproudová komunikace R6 u Lubence dvakrát překlene údolí Blšanky. ŘSD chce během léta požádat o vydání stavebního povolení.

„V průběhu druhé poloviny letošního roku bychom chtěli vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele.

Zahájení stavby obchvatu Lubence předpokládáme ke konci roku 2016," sdělila Nina Ledvinová, tisková mluvčí ŘSD.

Předpokládaná cena nové silnice u Lubence je 1,5 miliardy korun bez DPH. ŘSD počítá, že stavbu obchvatu Lubence bude financovat z fondů Evropské unie, neboť silnice R6 Praha Karlovy Vary Cheb patří do doplňkové sítě důležitých celoevropských silnic.

Obchvat Lubence naváže ve směru na Karlovy Vary na čtyřkilometrový silniční úsek Lubenec Bošov, který se v současné době staví a řidičům se má otevřít letos na podzim.

Oproti tomu pokračování výstavby silnice R6 ve směru od Lubence na Prahu je v nedohlednu. Úsek k jesenické křižovatce se má podle současných plánů stavět až někdy kolem roku 2030.

V rámci výstavby rychlostní silnice R6 se mají kromě obchvatu Lubence v příštím roce začít stavět dva dohromady deset kilometrů dlouhé úseky ve středních Čechách jedním jsou silniční obchvaty Krušovic a Řevničova a druhým úsek Řevničov Nové Strašecí, kde nyní čtyřproudová rychlostní silnice z Prahy končí.

Na první polovinu dvacátých let se pak plánují výstavby obchvatů kolem Hořoviček, Hořesedel a Krupé na Rakovnicku. Zbylé úseky silnice R6 mají přijít na řadu až kolem zmíněného roku 2030.

Důležitá stavba

Dostavba rychlostní silnice mezi Prahou a Karlovými Vary je přitom velmi důležitou stavbou pro Rakovnicko, zejména co se týče dalšího rozvoje infrastruktury a také zaměstnanosti v regionu. Kromě toho výstavba nové rychlostní silnice by navíc ulevila řadě obcí, přes které v současné době projedou za den stovky plně naložených kamionů.

„Dostavba rychlostní komunikace R6 je v tomto regionu klíčová pro vytváření dalších pracovních míst. Chci informovat, že dokončení této komunikace je mezi prioritami vlády a je uvedeno v programovém prohlášení. Je to jedna z klíčových staveb, na kterou se chceme soustředit," připomněl předseda vlády Bohuslav Sobotka při návštěva Rakovníka v srpnu loňského roku.

„Spolupracujeme také úzce s ministerstvem dopravy. Společnost jsme informovali o existenci komise mezi ministerstvem dopravy a Středočeským krajem, která řeší palčivé otázky v rámci dopravy v kraji. Komunikace, jež trápí tento region, jsou rovněž prioritou i Středočeského kraje," poznamenal hejtman kraje Miloš Petera (ČSSD).