Celkem přišlo osmdesát jedna soutěžících a dvě stě padesát lidí jako doprovod. Nejstarším byl Jaroslav Pokorný z Rakovníka 
s drakem Martinem. Nejdál to měla dvojčata Magdaléna 
a Jakub Bydžovští z Nymburka.

„Samozřejmě se soutěžilo 
o nejlepšího draka. Kromě pouštění draků děti ještě vyráběly na místě ježky i dráčky, nebo házely míčky do obrovské krabice," řekla za pořadatele Marie Círová. Drakiádu uspořádal Dům dětí a mládeže v Rakovníku ve spolupráci s Leteckomodelářským klubem v Rakovníku.

Finančně akci podpořilo město Rakovník.