Pole za obcí Běleč mají dominantu v podobě nového dřevěného kříže.

„ Až do pětasedmdesátého roku zde stával v polích. Byl zdobný s litinovým Kristem v životní velikosti. Měl plechovou zdobnou stříšku kříže a byl opatřen dřevěnou ohrádkou z plaňkového plůtku,“ popisoval původní vzhled kříže tesař Luboš Vokoun. Právě on je tím člověkem, který nový dřevěný kříž pro Běleč vytesal z modřínu a zjara ošetřil hovězí krví. Nový kříž byl v polích směrem na Šarváš vztyčen již v dubnu letošního roku. Po dohodě s bývalým starostou obce Běleč Miroslavem Burešem byl předtím zhotoven v loňském roce při Malém Adventu na Hamousově statku ve Zbečně.
„Ke kříži se šlo procesím, což dodalo tomuto aktu posvěcení na vážnosti. Poté následovalo posvěcení vikářem Jánem Petrovičem, kterému ministrovali Jan Nedvěd z Lán a Stanislav Vejvara z Kladna,“ popisoval Luboš Vokoun.

Slavnostnímu aktu přihlíželo asi pětačtyřicet lidí. „Z toho byla asi třicítka místních občanů. Nápad se tedy setkal s příjemným ohlasem. Některé z žen se dokonce dohodly, že ke kříži vysadí zlatý déšť a stolistou růži,“ doplnil současný starosta obce Běleč Jiří Rohla. Během slavnosti nechyběla ani hudba. Svěcení doprovázely Dagmar Pavlíčková, Aneta Masarovičová, Kateřina Ježková za vokálně instrumentální křivoklátský soubor Silentium a Libuše Vokounová z Křivoklátských hudců. „Rád bych touto cestou poděkoval všem zúčastněným za pomoc a těším se na shledání při svěcení dalších obnovených památek na Křivoklátsku a v jeho blízkém okolí,“ poděkoval v závěru akce za pořadatele Luboš Vokoun.