Poradní sbor ředitele věznice Oráčov Pavla Třasáka, který se v těchto dnech sešel, se zabýval mimo jiné i problematikou omamných a psychotropních látek ve věznicích. „Problém společnosti, co se týče drogových závislostí, se pochopitelně přenáší i za zdi věznic a my se s ním snažíme bojovat,“ zdůraznil vedoucí oddělení výkonu trestu Jan Brich.
Výskyt drog ve věznicích se všeobecně zvyšuje. „Já osobně jsem ale přesvědčen, že vyšší čísla počtu nalezených drog ve věznicích svědčí i tom, že se učíme drogy lépe hledat. Našli jsme jich více nejen proto, že se zvyšuje snaha o distribuci do a ve věznici, ale také proto, že je umíme najít. Nemalý podíl na tom má i služební kynologie, kterou tu máme. Ta je na špičkové úrovni nejen v rámci vězeňské služby, ale i složek, které se stejnou problematikou zabývají, tedy celníci, policie,“ znovu zdůraznil Jan Brich. Věznice Oráčov se při boji s drogami řídí Souborem protidrogových opatření, který má dvě základní složky. Redukci nabídky, což znamená snahu, aby se drog do věznice dostalo co nejméně, a prevenci. „Odsouzeným se snažíme především vysvětlovat, že braním drog ubližují nejen sami sobě, ale i svému nejbližšímu okolí,“ pokračoval Jan Brich.
Zaměstnanci věznice se snaží prověřovat co nejvíce potenciálních cest drogy za bránu jejich zařízení. Ve hře jsou například balíky, na které mají vězni nárok, a to balíky na výměnu prádla či sportovních potřeb a také běžná každodenní korespondence.
„Jen pro vaši představu. Dnes všeobecně ve společnosti korespondence ubývá, ale my tady jako věznice držíme jednu poštu. Denně sem přijde pro odsouzené a denně odchází jedna velká sportovní taška korespondence. V těchto případech se využívá právě služební kynologie. Veškerá korespondence je nejprve prověřena psem, laicky řečeno očichána. Následně je ještě prověřována zaměstnanci, kteří ji přímo vydávají odsouzeným. Obdobně je to u balíků,“ popisoval Jan Brich. Dále se kynologie využívá i k prověřování ubytovacích a pracovních prostor, kde se odsouzení běžně pohybují a kde mohou být potencionální úkryty.
Fantazie odsouzených i bývalých odsouzených je nekonečná. „Jako firma, tj. Vězeňská služba ČR, si vypomáháme a pokud se v jiné věznici podaří zachytit něco hodně zajímavého, tak si to mezi sebou rozesíláme, abychom viděli, co byl někdo schopen vymyslet,“ uvedl Jan Brich.
Úkryty
Z fotografické dokumentace vyplývá, že se drogy ukrývají do propisek, tenisového míčku (jedna z cest jak dostat drogu do věznice je přepálit míček tenisovou raketou přes plot), kakaa, vydlabané boty, pod známku nebo do šamponu, kde byla nalezena i aplikační jehla.
„Mapujeme si odsouzené, kteří již s drogou přišli do styku. Zaměříme se na ně ve spolupráci se zdravotním střediskem a podílejí se na tom jak psycholog, tak i psychiatr. Jsou pro ně sestavované cílené programy například v bezdrogových zónách,“ upozornil Jan Brich. Zde mohou být odsouzeni umísťováni pouze na základě dobrovolnosti.
Je to specifický institut, který má ale další souvislosti.
„Jednotlivými kroky se posouváme ke konečnému cíli, aby bezdrogovou zónou byla postupně celá věznice. Má to návaznosti na získání státních dotací na drogovou prevenci a podobně. Snažíme se také spolupracovat s nestátními neziskovými organizacemi, které čerpají prostředky ze státního rozpočtu, a ve spolupráci s námi se tu spolky snaží dělat také prevenci,“ konstatoval Jan Brich. Samozřejmostí jsou odborná školení vězeňského personálu. „Je třeba, aby věděli, jak zacházet s lidmi, kteří jsou drogově závislí,“ uzavřel Jan Brich.
K tomuto tématu se ještě vrátíme na webu Rakovnického deníku.