Nezabudickým již byla přislíbena dotace, která pokryje něco málo přes polovinu nákladů, zbylou část uhradí obec. „Nyní jsme před výběrovým řízením a předpokládám, že by se mělo začít ke konci roku, protože firmy nyní většinou mají nasmlouvanou práci,“ upřesnila starostka obce Jitka Vydrová.

První etapa, jejíž náklady činily zhruba dva miliony korun, byla provedena v předloňském roce, když obec tehdy získala dotaci ve výši devadesáti pěti procent. „Byl to nejhorší úsek, protože většina vedla přes soukromé pozemky v rokli. Ta se před lety zavezla a tak se firma, která ji stavěla, potýkala se starými kanalizačními přípojkami na kanalizaci původní, s rozvody vody a kusy betonu, zavezenými celými stromy a bahnem,“ popisuje starostka.

Dokončením obou etap tedy budou hotovy nejhorší dva úseky z hlediska náročnosti stavby. „Pak nás bude čekat ještě jedna, možná dvě etapy,“ plánuje Jitka Vydrová.

Vedle kanalizace by se v Nezabudicích v blízké době měli místní občané dočkat také nové čističky odpadních vod. Nyní se dokončuje projekt, který zpracovává firma Provod. „S touto firmou jsme úspěšně spolupracovali i v přípravách na první a druhou etapu splaškové kanalizace. Nová ČOV by stála místo staré, která by se zbourala. Po dokončení projektu budeme žádat o stavební povolení a následně o dotaci,“ dodala starostka Nezabudic.