„V souvislosti s vybudováním této infrastruktury dojde také k navýšení kapacity centra denních služeb na 24 klientů,“ uvedl referent dotací oddělení rozvoje města a investic, František Štiller. A dodal: „Ve vybudovaných prostorách bude také nově možné realizovat různé sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, např. cvičení jemné motoriky malováním, výrobou výrobků z korálků, společnou přípravou svačin, šitím, batikováním či výrobou keramiky v keramické peci,“ Projekt je financován z datací Evropské unie. „Staveniště se bude předávat už 23. března v 10 hodin,“ uvedla zástupkyně ředitele Pečovatelské služby Rakovník, Daniela Fulneková

Pečovatelská služba Rakovník má k dispozici dva domy s nájemními byty, a to ve Vysoké ulici a na Wintrově náměstí, kde jsou poskytovány pečovatelské služby. Navíc v domě na Wintrově náměstí, jsou poskytovány také služby v rámci centra denních služeb. „O přidělení bytu rozhoduje na základě doporučení komise sociálních věcí a zdravotnictví rada města Rakovníka,“ stojí na webových stránkách města.

Pečovatelská služba v Rakovníku obdrží dotaci od Středočeského kraje. O tu si mohou každý rok žádat všechny organizace, které jsou v síti poskytovatelů sociálních služeb. Ta rakovnická obdrží od kraje celkem 3 304 000 korun. „Provozní dotace se rozdělují na terénní pečovatelské služby a na centrum denních služeb, pod které spadá i ambulantní služba,“ uvedla ředitelka Pečovatelské služby Rakovník, Zlatuše Lüftnerová.

Na terénní pečovatelské služby obdrží Pečovatelská služba v Rakovníku celkem 2 392 000 korun. Zbylou částku ve výši 912 000 korun obdrží na centrum denních služeb a na ambulantní služby. A smlouvu o dotaci schválili už také rakovničtí zastupitelé. „Smlouva ohledně dotací je už podepsaná a schválena zastupitelstvem Středočeského kraje, čeká se na krajský úřad,“ vysvětlila Lüftnerová.

Pečovatelská služba v Rakovníku je příspěvkovou organizací města a to je také jejich největším garantem. „Náklady na roční provoz jsou více než 10 000 000 korun,“ uvedla Lüftnerová. Z této částky vybere organizace celkem 2 miliony korun od svých klientů. Podle platné vyhlášky nesmějí stát pečovatelské služby klienty více jak sto třicet korun za hodinu poskytovaných služeb. „Pečovatelská služba vybírá 120 za hodin, a pokud je pečovatelka na místě pouze část z té hodiny počítá se to tím podílem, který tam strávila, nikoliv celou hodinu. Pokud se jedná o dovážení jídla nebo praní prádla tak se to počítá ne na hodiny ale na kila,“ vysvětlila Lüftnerová.