Rekonstrukce domu čp. 220, zvaného jako Amálka, je hrazena z dotačního programu, který zahrnuje dvě výzvy, a sice snížení energetické náročnosti a podporu sociálního bydlení.

„Interiéry jsou víceméně dokončené, ale projekt je provázán se snížením energetické náročnosti, takže zateplování ještě do interiérů částečně zasáhne. Jinak už je hotová elektřina, štuky i sádrokartonové podhledy, zbývají pouze maličkosti. Byty by proto měly být k dispozici po polovině května a zřejmě je nabídneme ukrajinským uprchlíkům, kteří jsou ubytováni v hasičské zbrojnici,“ plánuje jesenický starosta Jan Polák.

Opravy provázely komplikace

V průběhu června se ještě bude realizovat fasáda, tou dobou však už bude všech jedenáct bytů k dispozici pro ubytování. Jak připomněl jesenický starosta, realizaci provázely určité komplikace. „Museli jsme řešit změnu statiky. Když se odstranily veškeré podhledy, zjistilo se, že konstrukce, která měla být podle sond v pořádku, v pořádku nebyla a její stav byl mnohem horší, než se předpokládalo. Proto byl vyhotoven nový projekt na statiku stropů a podlah, ale i přes určité zdržení se situaci podařilo vyřešit,“ konstatoval Polák.

Vedení města má také zpracované projekty na rekonstrukci domů s čp. 47 a 28, na něž žádalo o dotaci, avšak neuspělo, proto se realizace odložila.

„Víme o nové zelené úspoře a dalších dotačních titulech. Případně zredukujeme opravy jen na zateplení a nebudou se tak řešit opravy střech. Domy by zatím zůstaly s původní krytinou, nová by se udělala dodatečně. Každopádně chceme tyto domy dát do pořádku, aby to fungovalo tepelně. Už jsou hodně staré a mají své dny,“ vysvětlil starosta.

Nové chodníky i nová stání

Jeseničtí by ještě letos rádi navázali na revitalizace sídliště, konkrétně na etapu 3.1, která byla dokončena v předloňském roce. Tentokrát se jedná o etapu 3.2 zahrnující domy s čp. 314 – 317 v ulici 5. května.

„V současné době jsme podali žádost o vydání stavebního povolení a chtěli bychom požádat o finance z kraje. Podobně jako v případě předchozí etapy se jedná o dotační titul tisíc korun na jednoho obyvatele. V průběhu letních prázdnin či na podzim bychom chtěli etapy zahájit,“ plánuje Polák.

V rámci revitalizace by mělo dojít ke zvýšení kapacity parkovacích míst, opravě místních komunikací a chodníků.