Dům navazuje na chovatelský areál a nahradil ten starý, který musel být podle posudku statika zbourán. Patřil obci a Základní organizace Českého svazu chovatelů Lužná v něm byla v nájmu. Ve staré budově se najednou začala klopit jedna stěna.

Další postup vysvětlila místostarostka Jaroslava Egertová: „V zastupitelstvu jsme přemýšleli, co dál, protože areál a výstavní plochy jsou chovatelů. Rozhodovali jsme se, zda tam postavit nějaký malý provizorní domek jako zázemí. Ale vzhledem k tomu, že to je na náměstí a my chceme, aby náměstí bylo pěkné, rozhodli jsme se postavit tu rodinný dům. Z rozpočtu jsme na něj vyčlenili tři miliony korun."

Následovalo výběrové řízení na projekt a koncem roku na dodavatele stavby. Zvítězila jesenická stavební firma. Stavba začala položením základové desky v únoru letošního roku a na konci července firma předala hotový areál. „Bylo to velmi rychlé a myslím si, že i kvalitní. Zatím se neobjevily žádné závady," podotkla místostarostka Egertová.

Chovatelé mají prostory v nájmu. Podle smlouvy platí, že pokud by počet členů klesl pod pět a organizace neuspořádala dvě velké akce ročně, jako je například výstava, museli by dům opustit. „Pokud by se tak stalo, dům by se dal využít například jako byty pro nastupující učitele či lékaře," popisovala Jaroslava Egertová.

Původní záměr byl jen vybavit přízemí domu a do podkroví vybudovat všechny rozvody a dodělat ho v případě potřeby bytů. Ale během výstavby domu potřebovali Luženští nové prostory pro obecní knihovnu. Dosud totiž byla ve škole v jedné ze tříd školní družiny. Ale s přibývajícím počtem žáků se ukázala potřeba druhé třídy jako družiny. „V zastupitelstvu jsme proto rozhodli, dokončit i podkroví se vším všudy a přestěhovat knihovnu tam. Měla by to být do poloviny října," uvedla místostarostka Jaroslava Egertová.

V podkroví vznikla ještě jedna menší místnost. Zatím posloužila jako ubytování pro hosty z partnerské obce Lužná u Vsetína. Dům mohou využívat i další spolky pro své akce.