Při březnovém zadávacím řízení loňského roku neobdrželo město žádnou nabídku a tak se rakovničtí radní rozhodli zadávací řízení na zhotovitele stavby zrušit a nové již neopakovat. „Situace na trhu s ocelí byla nejistá a dodavatelé mostních staveb neměli o realizaci těchto mostů v roce 2022 zájem. Do zásobníku investic pro tento rok již byly dva mosty v nejhorším stavu zařazeny, opravu odsouhlasili i zastupitelé na svém posledním zasedání. Administrátor zadávacího řízení Robert Hebký byl odsouhlasen v předstihu a tak budeme moci již začátkem roku zahájit výběr dodavatele stavby,“ popsala mluvčí radnice Kateřina Hradilová.

Most č. 17 přes Rakovnický potok se nachází Pod Papírnou, most č. 16 u Hradcova mlýna, projekty jsou již hotové a stavební povolení na tyto stavby jsou v platnosti. „Předpokládáme, že opravy by měly začít letos v květnu. Náklady se odhadují na třináct milionů korun a rozpočet pro tento rok s touto částkou počítá,“ konstatovala mluvčí.

Původní odhady na opravu obou mostů byly stanoveny na více než 9 milionů korun, ale vzhledem inflaci a dalšímu opotřebení bude částka o několik milionů vyšší. Co se týče mostu u Hradcova mlýna, již před šesti lety se zjistilo, že pravděpodobně již při jeho výstavbě došlo k sesednutí základů a nelze vyloučit možnost jejich podemílání. „Spíše však tato porucha vznikla opět v důsledku vyššího provozu po mostě, který byl ve své době budován jako provizorní hospodářský přejezd,“ poznamenala Hradilová.

Později byla v železobetonových rámech odhalena výztuž, která koroduje. Alespoň provizorně byla osazena betonová svodidla na obě strany vozovky, aby zabraňovala zatěžování mostu na jeho okrajích.

Dalšími přemostěními, která by potřebovala opravy, jsou most č. 3, lávka č. 4, lávka č. 5 a lávka č. 18.