Revitalizace náměstíčka na Malé Straně, kde se nachází parčík, se uskutečnila letos na jaře. Stávající stromy bylo zapotřebí kompletně vykácet. „Jasany byly napadeny houbou, proto jsme je vykáceli a vysázeli nové stromy. Udělaly se nové pěšinky, květinová výsadba a odhalili jsme zde i památník Celdy Kloučka, slavného sochaře a místního rodáka,“ přiblížil starosta Senomat Tomáš Valer.

Po rekonstrukci školky čeká Senomaty stavba domova pro seniory u vodní nádrže

Náves v Nouzově, jedné z místních části, už prošla úpravou v předchozích letech, nyní se pracuje na projektu na revitalizaci návsi druhé místní části – Hostokryje. „Už proběhl vstupní návrh, který udělala projektantka, která se ovšem zabývá spíše krajinnou zelení. My ovšem potřebujeme primárně vyřešit zastávku autobusu. Ten do obce přijíždí ze tří různých stran a zase odjíždí na tři strany, to najíždění k zastávkám je opravdu hodně nešikovné. Autobus má ohromnou vlečnou křivku a tak sháním dopravního projektanta, který by tuto záležitost vyřešil. Od toho se bude odvíjet podoba revitalizace,“ konstatoval Valer.

Nová hřiště

Senomatští v posledních letech vylepšují i vybavenost pro děti a mladé občany. V letošním roce se za tři čtvrtě milionu korun vybudovalo dětské hřiště v Trnkové ulici na okraji městyse, kde vzniká nová zástavba. „V této lokalitě hodně staví mladé rodiny s dětmi, a tak se nám travnatá plocha vedle zástavby zdála jako vhodná pro vybudování další odpočinkové zóny. Ještě na podzim chceme udělat dosadbu zeleně nebo nějakou revitalizaci, neboť je zde jen nahodilá zeleň. Také zde přibude mobiliář pro dospělé,“ plánuje starosta.

Bývalí ředitelé rakovnické knihovny Anna Lenčéšová a Jaroslav Malý.
Bývalí ředitelé rakovnické knihovny vzpomínají na katakomby i začátky počítačů

Další dětské hřiště se nachází nedaleko fotbalového. Nedávno zde přibily i workoutové prvky a v plánu je rovněž víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které by mělo vzniknout na tréninkovém hřišti. „Máme na něj hotový projekt, ale projektová cena se pohybuje okolo šesti milionů. V situaci, kdy chceme postavit domov pro seniory a opravit školku zatím tento projekt odkládáme. Dále se dopracovává prováděcí projekt na rekonstrukci sokolovny, která se rovněž nachází ve zdejším sportovním areálu. Už jsme do budovy investovali několik milionů korun a počítáme s další investicí,“ uzavřel Valer.