Jak si vysvětlujete, že jste se jako jediný opoziční zastupitel zúčastnil středečního zasedání Komise rady města Nové Strašecí pro rozvoj města, když byli pozváni všichni zastupitelé?

Někteří byli zaměstnavatelem vysláni na služební cestu a některým v účasti zabránily zdravotní problémy vlastní a nebo v rodině.

Jsou podle vás jednání tohoto ražení užitečná? Neřešil byste to raději rovonou na veřejném zasedání zastupitelstva města?

Velmi jsem uvítal, že na zasedání Komise pro rozvoj města byli jako hosté pozváni i zastupitelé, kteří nejsou členy komise, protože to bude právě zastupitelstvo, které bude rozhodovat o tom, zda a které projekty ve městě se budou připravovat k realizaci v rámci programu dotací Evropské unie. V rámci zasedání komise je rozhodně více času pro seznámení se s problematikou dotačního programu a s kroky pro přípravu projektů a získání dotací, než kdyby se to projednávalo až na zasedání zastupitelstva.

V zastupitelstvu jste nový. Jak pohlížíte na současnou politickou situaci ve Strašecí?

Po změně na postu starosty jsem doufal ve zlepšení oboustranné komunikace mezi vedením města a občany. Rozšířené zasedání Komise pro rozvoj města hodnotím jednoznačně kladně. Na druhé straně mne velmi znepokojuje snaha vedení města omezit poskytování informací ze zasedání zastupitelstva. To je ta změna jednacího řádu, která na posledním zastupitelstvu nebyla schválena pro malou účast zastupitelů za ODS.

Uznáváte kompromisy nebo jdete bezhlavě za svým cílem?

Jak kdy. Nejdřív se vždy snažím získat dost informací, abych si na věc mohl udělat vlastní názor a snažím se zjistit motivaci druhé strany. A snažím se nezapomínat na kontrolní otázku: jaký přínos bude mít to které rozhodnutí pro obyvatele města?

Myslíte si, že je možné v blízké době urovnat rozbouřené vztahy mezi strašeckou opozicí a koalicí?

To si netroufám odhadnout.

Jaký pro vás mělo středeční zasedání přínos? Ztotožňujete se s názorem starosty, že je lepší si na takovém zasedání věci dopředu vyjasnit, než se pak handrkovat před občany na zasedání zastupitelstva?

Získal jsem lepší přehled o připravovaných projektech, než bych získal z písemného materiálu. S názorem pana starosty ohledně vyjasňování věcí zcela souhlasím. Napadá mne, že možná by bylo užitečné, kdyby se podobným způsobem postupovalo i v jiných věcech, kde jsou momentálně stanoviska vedení města a opozice hodně odlišná. Mám na mysli například změnu jednacího řádu nebo problematiku změny územního plánu. Třeba by se nám podařilo někdy nepřekonatelnou vzdálenost mezi stanovisky snížit na vzdálenost, kterou lze překročit.