Soutěžní dvojice byly rozděleny do 4 kategorií a k řešení jim bylo předloženo celkem 20 otázek.
Mladší soutěžící (4.-7. třídy) odpovídaly formou testu a), b), c) do soutěžních listů.

Za jednoho z pořadatelů, Dům dětí a mládeže Rakovník, dovysvětlila vychovatelka Alena Holá: „Starší kategorie mají soutěž rozdělenu na testové otázky a poznávání, kde musejí v rámci jedné otázky odpovědět a poznat tři různé rostliny či živočichy."

V první kategorii nejmladších dětí (4. a 5. třídy) patří první místa: 1. Sára Mendíková Michaela Trčková ZŠ Kolešovice, 2. Milan Sunkovský, Petr Jaroš ZŠ Jesenice, 3. Barbora Kratochvílová, Julie Červená ZŠ Kladno.

Ve druhé kategorii (6. a 7. třídy) vyhráli soutěžící: 1. Michaela Bínová Jan Svoboda ZŠ Lužná, 2. Jiří Horský František Havlíček ZŠ Lužná, 3. Adéla Škrdlantová Adéla Suchochlebová ZŠ Kladno.

Třetí kategorie (8. a 9. třídy): 1. Tereza Bekárková Petra Sunkovská ZŠ Jesenice, 2. Matouš Wolf Ivan Hurt 2. ZŠ Rakovník, 3. Borek Požár Otakar Kšír GZW Rakovník.

A ještě střední školy: 1. Kristýna Kopřivová Erika Čiková SZeŠ Rakovník, 2. Kristýna Šíchová Pavla Liščáková SZeŠ Rakovník, 3. Matěj Bretšnajdr Jaroslav Fleišer SZeŠ Rakovník.

A jak už je v této soutěži tradicí, byl pro soutěžící v Klubu DDM zároveň připraven doprovodný program.
Znalostní kvízy vyplňovaly děti s Jiřinou Proškovou z Informačního a vzdělávacího střediska Budy - Křivoklátsko. Dodejme ještě, že soutěž pořádal Dům dětí a mládeže Rakovník ve spolupráci se Střední zemědělskou školou Rakovník za finanční účasti města Rakovníka.